polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Radni PO i RwP paraliżują pracę Rady Powiatu Trzebnickiego

Z powodu zachowania opozycyjnych radnych w Radzie Powiatu Trzebnickiego z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie nadal trwa pat w pracach rady. Poprzez notoryczne opuszczenie sali obrad, niedopuszczanie do przegłosowania wniosków formalnych uniemożliwiają oni podejmowanie najważniejszych uchwał Rady Powiatu zapewniających sprawną działalność Powiatu.  Czy partykularny interes partyjny jest dla nich ważniejszy od merytorycznej pracy dla dobra mieszkańców Powiatu Trzebnickiego ?Radni opozycyjni w Radzie Powiatu Trzebnickiego (Robert Adach, Adam Gubernat, Jan Hurkot, Marzanna Jurzysta- Ziętek, Małgorzata Matusiak, Paweł Oleś, Ewa Pasek, Damian Sułkowski, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski i Alicja Żywiec) nie zgadzają się na zaproponowany przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego projekt sprawiedliwego podziału środków na drogi powiatowe w poszczególnych gminach Powiatu Trzebnickiego. Projekt ten zakładał uzależnienie wysokości środków na remonty dróg powiatowych w poszczególnych gminach od dwóch obiektywnych czynników: liczby mieszkańców danej gminy (co ma wpływ na dochody powiatu z poszczególnych gmin) oraz liczby kilometrów dróg powiatowych w poszczególnych gminach. Tym samym zaproponowany został wskaźnik pozwalający na prowadzenie zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego, zadeklarowanego przez nowe władze powiatu.  Propozycja nowych władz Powiatu sformalizowana została w postaci autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok, procedowanej na sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2015 roku. Zaproponowana ostatecznie prze koalicję rządzącą powiatem uchwała budżetowa zakładała zabezpieczenie środków na remonty następujących dróg powiatowych w ramach tzw. „schetynówek”:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Powidzko do DK 5 w Żmigrodzie” (na kwotę 1 000 000 zł w Gminie Żmigród)

2. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370D w m. Szymanów” (na kwotę 400 000 zł w Gminie Wisznia Mała)

3. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330D” (na kwotę 700 000 zł w Gminie Prusice).

 Ponadto zaproponowana przez koalicję rządzącą powiatem uchwała budżetowa zapewniała również środki finansowe na drogi powiatowe i chodniki w pozostałych gminach z naszego powiatu, w których nie będą w tym roku wykonane „schetynówki”. Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Pana Marka Długozimy do projektu uchwały budżetowej wpisane zostały środki w wysokości 300 000 zł na remonty najbardziej zdegradowanych dróg powiatowych w Gminie Trzebnica: Trzebnica- Węgrzynów, Ujeździec Wielki- Janiszów oraz drogę do Malczowa. Pan Burmistrz zadeklarował dofinansowanie Gminy Trzebnica do remontów wymienionych powyżej dróg w wysokości 50% kosztów. Podobnie na wniosek Burmistrza Obornik Śląski w uchwale budżetowej wprowadzone zostały środki w wysokości 400 000 zł na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Kotowice i Paniowice. Z kolei na wniosek Pani Wójt Gminy Zawonia Agnieszki Wersty do projektu uchwały budżetowej wpisane zostało wykonanie remontu na drodze powiatowej Czeszów- Złotów.

Tak sporządzony projekt uchwały budżetowej był kompromisową propozycją uwzględniającą inwestycje we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego. Niestety opozycyjni radni z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie postanowili go zbojkotować. Prowadzący obrady Rady Powiatu w dniu 30.06.2015 wiceprzewodniczący Adam Gubernat pomimo takiego obowiązku nie chciał poddać pod głosowanie wniosków starosty Waldemara Wysockiego i radnych koalicyjnych o przejście po dyskusji do głosowania nad zgłoszonym projektem uchwały budżetowej, zawierającym wszystkie wymienione powyżej drogi. Nie mogąc dalej blokować głosowania nad najważniejszą uchwałą o wprowadzeniu zmian do budżetu powiatu na 2015 rok, wszyscy obecni na sesji radni Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie wyszli z sali obrad. Na sesji pozostali jedynie koalicyjni radni z klubu radnych Marka Długozimy- Skuteczni dla Rozwoju oraz Prawa i Sprawiedliwości. Opuszczenie sali obrad przez radnych opozycyjnych zablokowało dalszą pracę Rady Powiatu- na sali obrad nie było wystarczającej liczby radnych pozwalającej na  dalsze podejmowanie uchwał.

Tym samym radni z Gminy Żmigród Damian Sułkowski i Paweł Oleś nie poparli remontu drogi powiatowej Żmigród- Powidzko, radni z Obornik Śląskich Ewa Pasek i Alicja Żywiec nie poparły budowy chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice, radna z Gminy Wisznia Mała Marzanna Jurzysta- Zietek nie poparła remontu drogi powiatowej w Szymanowie, radny z Gminy Trzebnica Adam Gubernat nie poparł remontu dróg do Marczowa, Węgrzynowa i pomiędzy Ujeźdźcem Wielkim a Janiszowem, radny z Zawoni Jan Zdziarski nie poparł remontu drogi powiatowej Czeszów- Złotów a radni z Gminy Prusice Sławomir Zarentowicz i Jan Hurkot nie poparli remontu drogi powiatowej Prusice- Kaszyce.Co jednak gorsze bojkot prac Rady Powiatu Trzebnickiego przez radnych opozycyjnych z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie skutkuje niepodjęciem szeregu ważnych decyzji bardzo istotnych dla funkcjonowania Powiatu Trzebnickiego i jego jednostek organizacyjnych. W niepojętej przez radnych opozycyjnych uchwale budżetowej zabezpieczone były bowiem środki unijne w kwocie 342 558 złotych na staże zagraniczne dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy. Tym samym dyrekcja szkoły nie może rozliczyć pobytu swoich uczniów na zagranicznym stażu we Włoszech w ramach programu Erasmus+. Stało się tak pomimo pisemnego apelu Dyrektora Szkoły Pana Ireneusza Chudzikowskiego skierowanego do wszystkich radnych Powiatu Trzebnickiego.

Radni opozycyjni zignorowali również list Pani Danuty Szuber- Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Trzebnicy. Mianowicie w niepodjętej uchwale budżetowej zabezpieczone było 300 000 złotych na dostosowanie budynku trzebnickiego Liceum do wymogów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.  Co ciekawe stosowne zalecenia w tym zakresie wydała Państwowa Straż Pożarna już kilka lat temu. Poprzedni Zarząd Powiatu kierowany przez byłego Starostę Roberta Adacha nie potrafił jednak przez kilka lat zapewnić środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa uczących się w tej powiatowej szkole dzieci i młodzieży, mimo że budżet powiatu w latach poprzednich był zdecydowanie bardziej zasobny (m.in. z powodu odszkodowania w wysokości około 8 000 000 zł za drogę ekspresową S5) niż obecny.

Poprzez wieloletnie zaniedbania poprzedniego Zarządu Powiatu oraz opisaną powyżej obstrukcję prac Rady Powiatu przez radnych opozycyjnych istnieje zagrożenie dalszej działalności omawianej szkoły w 2016 roku. Niepodjęcie przez radnych opozycyjnych omawianej uchwały o zmianie budżetu na 2015 rok skutkuje szeregiem kolejnych negatywnych następstw dla Powiatu Trzebnickiego i jego mieszkańców. Mianowicie nie zostały wprowadzone do budżetu (a tym samym do realizacji) środki zewnętrzne pozyskane przez obecne władze powiatu na ważne inwestycje:

w wysokości 253 000 złotych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osolin- Morzęcin Mały oraz środki
w wysokości 100 000 złotych na urządzenia sportowe przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

W związku z opuszczeniem sali obrad przez radnych opozycyjnych obie inwestycje stoją pod znakiem zapytania.
Warto pokusić się o refleksję, czemu ma służyć bojkotowanie prac Rady Powiatu Trzebnickiego przez radnych opozycyjnych z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie. W kuluarowych rozmowach spekuluje się, że poprzednie władze starostwa ciągle nie mogą pogodzić się z utratą władzy i tym samym bojkotują prace rządzącej koalicji. Spekuluje się również, że poprzez paraliż prac Rady Powiatu (i de facto całego Powiatu Trzebnickiego) chcą oni doprowadzić do wprowadzenia w powiecie zarządu komisarycznego, który do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych byłby z nadania obecnie rządzącej w kraju partii. O ile można zrozumieć rywalizację o ponowne zdobycie utraconej władzy, o tyle nie można zrozumieć metod, jakimi próbuje się ten cel osiągnąć.

Na opisanym powyżej przykładzie widać „czarno na białym”, że postępowanie radnych opozycyjnych dzieje się kosztem Powiatu Trzebnickiego i jego wszystkich mieszkańców.

02-07-2015
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30