polski angielski niemiecki
Sobota, 23 czerwca 2018 r. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Inwestycyjna jesień w Powiecie Trzebnickim Nowa jakość Powiatowych Dróg Rozwoju

Powiat Trzebnicki z powodzeniem realizuje opracowany przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego Program Zrównoważonego Rozwoju. W myśl przyjętych założeń, każdego roku w każdej  z gmin Powiatu, powstaną nowe bądź zostaną gruntownie przebudowane odcinki dróg powiatowych.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami oraz przedsiębiorcami prowadzącymi aktywną działalność w Powiecie. To właśnie ta zasada i partnerska współpraca Gminy Trzebnicy reprezentowanej przez  Pana Marka Długozimę, Powiatu Trzebnickiego reprezentowanego przez Przewodniczącego Zarządu Pana Waldemara Wysockiego i Wiceprzewodniczącego Pana Jerzego Trelę oraz firmą Tarczyński reprezentowaną przez właściciela Pana Jacka Tarczyńskiego zaowocowała podpisaniem w dniu 28 listopada 2016 r. umowy na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D; tj. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica- Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały – ETAP II.

Wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca firma COLAS Polska Sp. z o.o. przebuduje  do końca roku odcinek drogi powiatowej począwszy od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na łącznej długości 1245 m.

Wartość zadania to 757 523,26 zł brutto w tym dofinansowanie z Gminy Trzebnica -  200 000 zł oraz od firmy Tarczyński S.A. -  50 000 zł.

Droga nr 1400 D z uwagi na znaczenie komunikacyjne została określona, jako najważniejsza droga dla rozwoju Powiatu Trzebnickiego. Z satysfakcją informujemy, że złożony w partnerstwie z Gminą Trzebnica projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400Duzyskał wsparcie z Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1.924 916,09 zł.

Dzięki pozyskanym środkom i partnerskiej współpracy w 2017 r. zostanie przebudowane kolejnych 3,6 km drogi.

Inną z dróg powiatowych, którą Zarząd Powiatu Trzebnickiego wykona w 2016 r. tym razem w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, to 990 metrowy odcinek drogi Powiatowej Kędzie – Barkowo.

Wykonawcą robót jest firma Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 331 380,61 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  – 99 tys. zł.

Obecnie droga znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia natychmiastowych prac.

W 2017 r. czynione będą starania o pozyskanie środków na przebudowę kolejnego odcinka.

Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy Gminy Zawonia. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Trzebnickiego już w tym roku zostanie wykonana przebudowa pierwszego odcinka drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów (odcinek obok cmentarza).

Wybór wskazanego odcinka nie jest przypadkowy, bowiem droga nr 1453 D ma istotne znaczenie komunikacyjne, ponieważ prowadzi bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 340 a następnie do głównych szlaków komunikacyjnych. Ponadto wskazany odcinek drogi należy do najbardziej zniszczonych spośród wszystkich dróg powiatowych.

Wykonawcą podpisanej w dniu 24 listopada 2016 r. umowy jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Całość zadania inwestycyjnego oszacowanego na kwotę 305 013,91 zł i zostanie w pełni sfinansowana z budżetu Powiatu Trzebnickiego.

Dbałość Zarządu Powiatu Trzebnickiego o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie Zawonia zaowocowała uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację projektu pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1330 D  i 1453D w miejscowości Złotów -  Etap I.

Pozyskane z Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” środki w wysokości 599 743,02 zł pozwolą w 2017 r. na przebudowę prawie kilometrowego odcinka począwszy od skrzyżowania z drogą 1453 D w kierunku do miejscowości Czeszów.

Wykonanie wskazanych odcinków dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie w miejscach o wzmożonej komunikacji, w tym obok cmentarza i zabytkowego drewnianego kościoła w Złotowie.

01-12-2016
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30