polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Kwalifikacja wojskowa 2017 w Powiecie Trzebnickim
 
Starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki w dniu 3 marca 2017 r. wizytował przebieg pracy  Powiatowej Komisji Lekarskiej z zakresu kwalifikacji wojskowej.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa trwa w Powiecie Trzebnickim od 1 do 22 marca 2017 roku.  
Powiatowa Komisja Lekarska obejmuje swoim działaniem Gminy:
Trzebnica, Oborniki Śląskie, Prusice, Żmigród oraz Wisznia Mała i Zawonia.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają Powiatowe Komisje Lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom bądź też po wykonaniu badań specjalistycznych przez lekarzy ekspertów powołanych przez Powiatową Komisję Lekarską.
Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnej. 

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534)  powołanej ustawy i w 2017 roku dotyczy:

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:
- urodzeni w 1998 roku;
- urodzeni w latach 1993-1997 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:
- kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
07-03-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31