polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
POWIATOWYCH DRÓG ROZWOJU CIĄG DALSZY
 
Powiat Trzebnicki z powodzeniem realizuje opracowany przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego Program Zrównoważonego Rozwoju. W myśl przyjętych założeń, każdego roku w każdej z gmin Powiatu, powstaną nowe bądź zostaną gruntownie przebudowane odcinki dróg powiatowych.

5 maja 2017 r. odbył się odbiór końcowy zadania zrealizowanego w Gminie Zawonia pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów, gm. Zawonia”. 
Odbioru inwestycji dokonali przedstawiciele Powiatu Trzebnickiego: Starosta Trzebnicki – Waldemar Wysocki, Wicestarosta – Jerzy Trela,  Radny Rady Powiatu Trzebnickiego - Bogusław Rubaszewski, Paweł Kaźmierczak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marek Krzewiński – Kierownik Budowy.
W ramach zrealizowanej inwestycji drogowej wykonano szereg prac obejmujących wykonanie nowej jezdni z masy bitumicznej, wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie siatki wzmacniającej, wykonanie poboczy, zjazdów i przepustów nad zjazdami, odmulenie istniejącego rowu na przebudowywanym odcinku drogi i wykonanie barier energochłonnych na obiekcie mostowym. 

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Trzebnickiego  został przebudowy pierwszy odcinek drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów (odcinek obok cmentarza). 
Jeszcze w tym roku zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1333 D w miejscowości Złotów w kierunku miejscowości Czeszów wraz z przebudowaniem skrzyżowania dróg powiatowych nr 1333 D oraz 1453 D.
Droga nr 1453 D ma istotne znaczenie komunikacyjne, ponieważ prowadzi bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 340 a następnie do głównych szlaków komunikacyjnych. 

Wykonanie wskazanych odcinków dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim  mieszkańców, szczególnie w miejscach o wzmożonej komunikacji, w okolicy cmentarza i zabytkowego drewnianego kościoła w Złotowie.
 
10-05-2017
Szukaj w artykułach