polski angielski niemiecki
Niedziela, 21 października 2018 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 18 maja 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. „XV Jubileuszowy Festyn Parafialny". Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, drogą elektroniczną na adres mailowy: g.derela@powiat.trzebnica.pl oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica, do dnia 29 maja 2017r.

22-05-2017
Szukaj w artykułach
Październik 2018