polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Informacja Starosty w sprawie kompleksu rekreacyjnego o nazwie „Kopalnia Paniowice”

   W związku z trwającym wakacyjnym sezonem letnim, w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z oferowanych na terenie Powiatu Trzebnickiego miejsc wypoczynku i rekreacji z możliwością korzystania z kąpieli, Starosta Trzebnicki niniejszy informuje co następuje.

W dnu 22.06.2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przedmiotem obrad było między innymi funkcjonowanie kompleksu rekreacyjnego o nazwie „Kopalnia Paniowice”.  Z ustaleń podjętych na przedmiotowej Komisji wynika przy tym, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z uwagi na brak odpowiednich pozwoleń wydał nakazy rozbiórki na poszczególne obiekty budowlane wchodzące w skład kompleksu, co jest także przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
  •  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy poinformowała o braku wymaganego  uzgodnienia odbioru obiektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  • Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy prowadzi postępowanie w  sprawie zorganizowania imprezy masowej na przedmiotowym terenie bez wymaganego zezwolenia.
  • Starosta Trzebnicki prowadzi postępowania z zakresu wyłączenia gruntów rolnych chronionych z produkcji rolniczej bez wymaganego zezwolenia oraz w zakresie rekultywacji. Obszar kompleksu rekreacyjnego oferowanego jako miejsce przeznaczone do wypoczynku i kąpieli stanowi tereny i wyrobiska poeksploatacyjne, gdyż w świetle przepisów prawa nie został uznany za zrekultywowany. Co istotne na jego terenie prowadzony był uprzednio odzysk odpadów.
  • Brak również pozwolenia wodnoprawnego oraz przyjęcia zgłoszenia kąpieliska czy też miejsca przeznaczonego do kąpieli.
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu stwierdził brak zezwolenia zwalniającego od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, prowadzi również postępowanie dotyczące istniejących elementów zagospodarowania terenu mogących utrudniać ochronę przeciwpowodziową.

Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu Komisji przedstawicieli władz lokalnych tj. przedstawicieli Gminy Oborniki Śląskie, nie przekazuje się ustaleń w zakresie mieszczącym się w kompetencjach Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie.

 

Niniejszą informację kieruje się w szczególności do osób korzystających lub zamierzających skorzystać z usług obiektu "Kopalnia Paniowice" celem podjęcia świadomej i odpowiedzialnej decyzji  w przedmiotowej sprawie.  

 

 

07-07-2017
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30