polski angielski niemiecki
Piątek, 21 września 2018 r. Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Nowa jakość drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie – Wielka Lipa
Droga wojewódzka nr 342 Oborniki Śląskie – Wielka Lipa należy do sieci dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Trzebnicki, której dotychczasowy stan zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników. Podejmowane przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego od 2016 r. działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na poprawę stanu nawierzchni tej drogi, znalazły swój finał w podpisanym w dniu 22.07.2016 r. porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Województwem Dolnośląskim. Zawarte porozumienie, w którym Powiat Trzebnicki pozyskał kwotę 1 mln zł pozwoliło już w 2016 r. na przebudowę 900 metrów bieżących drogi na odcinku od Obornik Śląskich w kierunku do Wielkiej Lipy.
Z uwagi na fakt, że przeprowadzone przez Powiat Trzebnicki postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pozwoliło na wygenerowanie oszczędności w kwocie prawie 500 tys. zł, Zarząd Powiatu Trzebnickiego przystąpił do rozmów w zakresie zwiększenia zakresu zadania.
Użyte argumenty w zakresie konieczności kontynuacji prac znalazły uznanie ze strony DSDiK i pozwoliły na zawarcie aneksu do porozumienia.
13 września 2017 r. komisja pod przewodnictwem Starosty Trzebnickiego Pana Waldemara Wysockiego oraz przy udziale Pana Sławomira Błażewskiego – Członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego, Roberta Borczyka – Sekretarza Powiatu Trzebnickiego, Pana Pawła Kaźmierczaka – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, Pana Dominika Krupy – Radnego Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, Pana Arkadiusza Kucharskiego - Radnego Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, Pana Wiesława Sadłochę – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Pana Wojciecha Osińskiego – Sołtysa miejscowości Wielka Lipa oraz Michała Muszyńskiego – kierownika budowy dokonała szczegółowej oceny stanu przeprowadzonych prac na długości 730 metrów bieżących drogi wraz z jej poszerzeniem oraz ich zgodności z dokumentacja techniczną.

Zrealizowane inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 342 pozwolą na bezpieczne i komfortowe użytkowanie tej jezdni tworząc w ten sposób nową jej jakość.

Warto nadmienić, że rok 2017 jest rokiem przełomowym w realizacji zadań na drogach wojewódzkich. Starania Zarządu Powiatu Trzebnickiego przyczyniły się do zawarcia kolejnego porozumienia, na podstawie którego zostaną przeprowadzone prace na drodze wojewódzkiej nr 340 przebiegającej przez Gminę Oborniki Śląskie. Otrzymane wsparcie w wysokości 1 mln złotych pozwoli na przebudowę ok. 1 km drogi wraz z jej poszerzeniem oraz budową dwóch zatok w miejscowości Borkowice.
Działania Zarządu przyczyniły się również do podjęcia decyzji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 340 przebiegającej przez Gminę Zawonia. Decyzja DSDiK jest zgodna z wcześniejszym wnioskiem Zarządu Powiatu Trzebnickiego, który już w 2016 r. złożył wniosek o przebudowę tej drogi. Obecnie zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę remontu drogi wojewódzkiej nr 340 od skrzyżowania w Ludgierzowicach w kierunku do Niedar wraz z budową zatok. Remont zostanie w całości przeprowadzony i sfinansowany przez DSDiK. Mieszkańcy Gminy Zawonia odczują zauważalną poprawę bezpieczeństwa i jakości tej drogi już w tym roku.
Poprawa jakości drogi wojewódzkiej nastąpi również w Gminie Żmigród. DSDiK w ramach własnych środków realizuje zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 439 pomiędzy Żmigródkiem a Białymi Domami. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace zostaną zakończone w bieżącym roku.


 

 

05-10-2017
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30