polski angielski niemiecki
Piątek, 19 lipca 2019 r. Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
Bezpieczeństwo użytkowników dróg w Powiecie Trzebnickim
Bezpieczeństwo użytkowników dróg w istotnym stopniu zależne jest od ich stanu technicznego .

❗️Liczne wnioski mieszkańców, samorządowców i użytkowników wpłynęły na decyzję Zarządu aby wspólnie z Radnymi Rady Powiatu Trzebnickiego oraz przedstawicielami gmin i powiatu dokonać analizy bieżących potrzeb inwestycyjnych w zakresie należytego utrzymania dróg.

❗️Pierwsza wizja lokalna, która odbyła się z inicjatywy Starosty oraz Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego objęła trasę o długości 350 kilometrów dróg powiatowych.

29-01-2019