polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Zawiadomienie o IX sesji w dniu 7 czerwca 2019 roku
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz §12 ust.1 Statutu Powiatu Trzebnickiego zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 1800 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ulicy Leśnej 1, odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego z następującym porządkiem obrad:
 
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu Trzebnickiego w okresie międzysesyjnym od 17 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.
3.       Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.
4.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany Uchwały nr LV/326/2018 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Trzebnickiego w roku 2019.
2)      Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie oraz utworzenia gabinetu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy z siedzibą w Żmigrodzie.
3)      Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie.
4)       Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wyróżniającą pracę oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
5)      Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok.
6)      Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Żmigród nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego.
 
5.       Podjęcie uchwał Rady Powiatu Trzebnickiego „ Za zasługi dla rozwoju Powiatu Trzebnickiego”.
6.        Zapytania i interpelacje radnych.
7.       Sprawy różne.
8.       Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                                              Z poważaniem
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego
 
                                                                                                                             Robert Adach
 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 w/cyt. ustawy o samorządzie powiatowym pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu brania przez niego udziału w pracach organów Powiatu. 
30-05-2019
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30