polski angielski niemiecki
środa, 12 sierpnia 2020 r. Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Trzebnickiego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz §10 Statutu Powiatu Trzebnickiego zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ulicy Leśnej 1, odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego z następującym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
  3. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Trzebnickiego w okresie międzysesyjnym od 27 września 2019 r. do 8 listopada 2019 r.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Trzebnicki za rok szkolny 2018/2019.
  6. Podjęcie uchwał:

1)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia regulaminu głosowania przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.

2)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.

3)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego.

4) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.

5)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.

6)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego

7)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu Trzebnickiego.

8)     Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.

9)     Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

10)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.

11)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działania Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żmigrodzie.

12)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie na lata 2019-2021.

13)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie

14)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2019-2028.

15)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok.

16)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

17)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 668) na rok 2020 wraz z uzupełnieniem wniosku.

18)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Trzebnicki za rok szkolny 2018/2019.

19)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego na rzecz Gminy Trzebnica.

  1. Zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                                                                                                                                      
Z poważaniem

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                   Robert Adach

14-11-2019
Szukaj w artykułach
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31