polski angielski niemiecki
środa, 01 lutego 2023 r. Imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
VIII Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego

W dniu 23 listopada 2011 r. odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego .

Porządek obrad łącznie z projektami Uchwał obejmował 20 punktów.

Przewodniczący Rady Marek Koliński, otwierając obrady Sesji zaproponował zmianę kolejności porządku obrad oraz o wprowadzenie jeszcze dwóch projektów Uchwał, którą Radni w głosowaniu przyjęli.

Starosta Trzebnicki Robert Adach, przedstawił informację o pracach Zarządu i wykonaniu Uchwał Zarządu w okresie od poprzedniej Sesji wrześniowej.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przedstawili najważniejsze kwestie Raportu o stanie środowiska w Województwie Dolnośląskim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu trzebnickiego. W nawiązaniu do przedstawionego raportu, radny Sławomir Zarentowicz, przestawił sprawę uciążliwości dla mieszkańców Prusic, zwłaszcza w miesiącach letnich w związku z działalnością zakładu utylizacji „ Farmutil”, zwracając się z prośbą o możliwość zminimalizowania tej uciążliwości.

Radny Krzysztof Głuch, prosił o przedstawienie sposobu w jaki sposób typowane są do kontroli przedsiębiorstwa.

W dalszej kolejności omawiano sprawy uchwał dotyczących zmiany budżetu na 2011 r. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2027, w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu. Wszystkie te projekty zostały omówione przez Skarbnik Powiatu Grażynę Cygan –Wołyńczyc i Starostę Roberta Adacha. Po poddaniu pod głosowanie przez przewodniczącego Uchwały zostały podjęte.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2012, przeznaczenia środków finansowych Powiatowi Trzebnickiemu przez PRRON na 2011 rok. Uchwały te poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Poddano kolejne dwa projekty Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie gminom Prusice i Żmigród zadań własnych powiatu dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie tych gmin. Uchwały te zostały podjęte jednogłośnie. W części końcowej sesji, przewodniczący omówił oświadczenia majątkowe radnych

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, radny K. Głuch zapytał o procedurę wniosków, które składane są do budżetu, informacji w tej kwestii udzielił Starosta Robert Adach  .

Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Wysocki złożył wniosek do Rady Powiatu o zobowiązanie Zarządu Powiatu Trzebnickiego o wystąpienie do Rady Miejskiej w Żmigrodzie oraz Burmistrza Miasta i gminy Żmigród z wnioskiem o usunięcie ze żmigrodzkiej baszty, tablicy gloryfikującej zwieńczenie działań  koalicji antynapoleońskiej i plan wojenny, który ostatecznie doprowadził do klęski Napoleona i tym samym upadku polskich nadziei na niepodległość. Po uzasadnieniu przedstawionym przez wnioskodawcę,  rozpoczęła się dyskusja, w czasie której przedstawiano różne propozycje załatwienia takiego wniosku. W rezultacie zadecydowano o przekazaniu tego wniosku do komisji oświaty celem wnikliwego zbadania.

Na tym przewodniczący Rady zakończył  obrady sesji.

tekst: H.B.

umieścił: E.P.

     

28-11-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28