polski angielski niemiecki
Niedziela, 06 grudnia 2020 r. Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI ZWYCZAJNEJ absolutorium za 2019 r.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 3. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Trzebnickiego w okresie międzysesyjnym od                     28 lutego 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu z działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Prezentacja Raportu o stanie Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego:

 

1)   sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok,

2)   opinia Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławia o sprawozdaniu                              z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok,

3)   informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok,

4)   stanowisko Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium,

5)   opinia Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

1)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Trzebnickiemu wotum zaufania.

2)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem                                 z wykonania budżetu.

3)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok.    

4)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2020 rok.

5)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2020-2029.

6)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie.

7)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2019 rok.

8)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2019 rok.

9)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Żmigrodzie -  na prace konserwatorskie                i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie, wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: III etap remontu „Pełna konserwacja historycznych tynków na powierzchniach ścian bocznych nawy bocznej północnej wraz z  ich manierystycznym wystrojem malarskim”.

10)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Wysokim Kościele – na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach na zadanie pn.: ”Remont elewacji zewnętrznej wraz                               z wymianą obróbek blacharskich, rynien i płotków przeciwśniegowych-dachowych”.

11)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko                   -Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Powidzku - na prace konserwatorskie                            i restauratorskie w kościele parafialnym, wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Renowacja głównych drzwi wejściowych w kościele parafialnym w Powidzku i wymiana drewnianej stolarki okiennej na poziomie parteru”.

12)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko                     -Katolickiej pod wezwaniem Św. Bartłomieja Ap. I Św. Jadwigi w Trzebnicy dla  Kościoła Rektoralnego  p.w. 14 Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy, wpisanego do rejestru zabytków na zadanie pn.: ”Rewitalizacja ambony  i balasek”.

13)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Trzebnickiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej.

14)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie podwyższenia świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków pieczy zastępczej, będących uczestnikami projektu "Bezpieczny start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiat Trzebnicki.

15)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.

16)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie.

17)  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy za rok 2019 oraz wykazu potrzeb na 2020 r.

 

 

 1. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Trzebnickiego.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
 3. Zapytania radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad. 

 

                                                                                              Z poważaniem

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego

 

                                                                                                                              Robert Adach

 

23-06-2020
Szukaj w artykułach
Grudzień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31