polski angielski niemiecki
środa, 01 lutego 2023 r. Imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie na parkingu strzeżonym lub odstąpienie od usunięcia

W związku z usunięciem pojazdu z drogi i umieszczeniem go na parkingu strzeżonym lub odstąpieniem od usunięcia w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, właściciel tego pojazdu lub inna osoba uprawniona zobowiązana jest;

 

  1. uiścić opłatę z tytułu usunięcia oraz przechowywania pojazdu na parkingu, której wysokość ustala podmiot prowadzący parking, na podstawie stawek ustalonych w uchwale VII/63/2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, która jest czynna w godzinach pracy Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa prowadzony w Banku Spółdzielczym nr konto  66 9591 0004 2001 0000 4196 0020, wskazując w tytule przelewu Opłata komunikacyjna za usunięcie i parkowanie pojazdu o nr rej. ....... .
  2. zwrócić się, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 1, do podmiotu uprawnionego do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska, inne) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu - jeśli było ono wymagane.

 

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub użytkownik pojazdu zobowiązany jest,  pokryć powstałe koszty, zgodnie z § 3 uchwały VII/63/2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów:  

 

 

rodzaj pojazdu

opłata za usunięcie

opłata za przechowywanie za każdą rozpoczętą dobę

koszt odstąpienia od usunięcia

rower lub motorower

  100 zł

15 zł

50 zł

motocykl

  200 zł

22 zł

80 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  440 zł

33 zł

150 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  550 zł

45 zł

250 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

  780 zł

65 zł

400 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1 150 zł

120 zł

600 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 400 zł

180 zł

800 zł

 

W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta Trzebnicki wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

 

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania w sprawie jego przepadku oraz likwidacji ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Należności te, wraz z odsetkami, podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dodatkowe informacje :

Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 pok nr 16

Nr Tel. 71 387 95 20

 

DokumentUchwała Rady Powiatu Trzebnickiego nr VII/63/2011z dnia 28 września 2011 r. (95.7 KB)

 

19-12-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28