polski angielski niemiecki
Piątek, 17 września 2021 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
Rocznica zniesienia stanu wojennego
 
 
Dn. 20 lipca 1983 r. Rada Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podjęła uchwałę w sprawie zniesienia stanu wojennego (Dz.U.1983.39.178). Pierwszy paragraf cytowanego aktu został ustalony w brzmieniu: „Znosi się z dniem 22 lipca 1983 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 r.”. Dodać należy, że z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały, tj. z dniem 20 lipca 1983 r., utraciły moc uchwały Rady Państwa z dn. 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155 i z 1982 r. Nr 42, poz. 276) oraz z dn. 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 42, poz. 275).

Zniesienie stanu wojennego w dniu obchodów rocznicy ogłoszenia przygotowanego w Moskwie „Manifestu PKWN” miało oczywiście charakter propagandowy – zgodnie z zamiarem władz komunistycznych służyło uświetnieniu haniebnej de facto rocznicy podporządkowania Polski sowieckiej dyktaturze.

Decyzję o zniesieniu stanu wojennego poprzedziły działania władz peerelowskich, mające na celu utrwalenie represyjnych możliwości działania systemu komunistycznego wobec społeczeństwa. Prof. Jan Żaryn w rozmowie z PAP zauważył, że pomimo zniesienia stanu wojennego duża część stosowanych w jego trakcie rozwiązań prawnych stała się elementem porządku prawnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do końca jej istnienia: „Pamiętajmy jednak, że znaczna część przepisów stanu wojennego stała się częścią ustawodawstwa PRL i władze nie utraciły kontroli nad sferą bezkarności dla bezpieki, prokuratury i sądów, która w każdej chwili mogła być uruchomiona w celu zniszczenia konkretnych grup, środowisk i działaczy opozycji”.

W 1992 r. Sejm przyjął uchwałę, że stan wojenny był nielegalny. W 1996 r. Sejm, głosami ówczesnej koalicji SLD-PSL, nie zgodził się by Jaruzelski, Kiszczak i inni członkowie WRON odpowiadali przed Trybunałem Stanu.

W dniach 23 lutego i 16 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczący dekretu o stanie wojennym. W wyroku z dn. 16 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r. oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

22-07-2021
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30