polski angielski niemiecki
Sobota, 02 lipca 2022 r. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Scalenie gruntów rolnych szansą na optymalizację produkcji rolnej
 
W spotkaniu udział wzięli Małgorzata Matusiak, Starosta Powiatu Trzebnickiego, Grzegorz Terebun, Wicestarosta, Iwona Kurowska, Sekretarz Powiatu oraz Joanna Drożdż – Zawadzka, Geodeta Powiatowy 

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek, które składają się na ogólną powierzchnię gospodarstwa,
a także do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia gruntów przeprowadzane są również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Scalenie gruntów nie zmienia liczby właścicieli nieruchomości ani prawa własności lub innych praw związanych z nieruchomością, zmienia jedynie ukształtowanie granic gruntów. Każdy z uczestników postępowania dotyczącego scalenia gruntów otrzymuje w zamian za grunty będące jego własnością przed scaleniem inne ekwiwalentne grunty o równiej wartości szacunkowej. 

O korzyściach scalania gruntów przysłuchiwali się samorządowcy i geodeci z Powiatu Trzebnickiego

Wszczęcie postępowania scaleniowego może nastąpić na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na obszarze projektowanych do scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.  Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów jest podstawą do ujawnienia nowego stanu własności w księgach wieczystych. Postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta, jest ono w 100 % finansowane ze środków publicznych, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez uczestników postępowania scaleniowego.
Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Krzysztof Goleniowski oraz Pani Renata Słowikowska-Małek, Zastępca Dyrektora
 
 

Celem scaleń gruntów jest m. in.:

*zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych w gospodarstwach rolnych, poprzez łączenie działek jednego gospodarstwa w większe obszary bez zmniejszenia powierzchni gospodarstwa,

*zmniejszenie odległości działek od zabudowy siedliskowej, skrócenie czasu dojazdu do upraw rolnych, a tym samym obniżenie kosztów produkcji rolnej,

*poprawa kształtu działek, a przez to stworzenie optymalnych warunków wykonywania mechanicznych prac polowych,

*dostosowanie gruntów do racjonalnego prowadzenia prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz, dróg, przejazdów,

*wytyczenie i urządzenie  funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do zabudowań i gruntów rolnych o parametrach dostosowanych do paramentów maszyn rolniczych,

*korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych systemu urządzeń melioracji wodnych,

*znoszenie zbędnych służebności gruntowych,

*wydzielenie i przeznaczenie gruntów na obiekty infrastruktury technicznej i społecznej.

Korzyści dla rolników wynikające ze scalenie gruntów rolnych oraz szczegóły tego przedsięwzięcia były tematem spotkania, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2022 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Trzebnicy. 
W spotkaniu brali udział Pana Krzysztof Goleniowskim Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Pani Renata Słowikowska-Małek, Zastępca Dyrektora, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Trzebnickiego i ich przedstawiciele, Pani Małgorzata Matusiak, Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Grzegorz Terebun, Wicestarosta, Pani Iwona Kurowska, Sekretarz Powiatu oraz Pani Joanna Drożdż – Zawadzka, Geodeta Powiatowy. 

06-04-2022
Szukaj w artykułach
Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31