polski angielski niemiecki
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Szkolenia dot. zakładania stowarzyszeń, pisania projektów i rozliczania projektów.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich organizuje trzy dwudniowe szkolenia dot. zakładania stowarzyszeń, pisania projektów i rozliczania projektów. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich organizuje trzy dwudniowe szkolenia dot. zakładania stowarzyszeń, pisania projektów i rozliczania projektów.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię.  
Do udziału w pierwszym szkoleniu nt. zakładania stowarzyszeń, które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012r. zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli grup odnowy wsi, które nie posiadają stowarzyszeń. 
Drugie szkolenie, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 2012r. dot. pisania projektów skierowane jest pierwszej kolejności do sołectw, które posiadają stowarzyszenia. 
Trzecie szkolenie,  które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2012r. dot. rozliczania projektów skierowane jest pierwszej kolejności do osób, które uczestniczyły we wcześniej organizowanych przez Urząd szkoleniach dot. pisania projektów. 
Do udziału w każdym szkoleniu zapraszamy po 1-2 przedstawicielach z grup odnowy wsi (druga osoba rezerwowa).

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia na szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2012r. poprzez wypełnienie, podpisanie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub zeskanowany na adres mailowy - anna.malinowska@umwd.pl
Zgłoszenia na szkolenie dot. pisania projektów należy dokonać      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2012r. na zasadach jak powyżej. 
Zgłoszenia na szkolenie dot. rozliczania projektów należy dokonać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2012r. na zasadach jak powyżej. 
Zgłoszenie się na szkolenie nie warunkuje zakwalifikowania się do udziału. 
Rezygnację z udziału w szkoleniu można dokonać max na 5 dni przed datą szkolenia.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane wyłącznie drogą  e-mailową.

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 776 96 74
W załączeniu programy szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe na poszczególne szkolenia.

umieścił: E.P.

13-04-2012
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30