polski angielski niemiecki
Piątek, 18 września 2020 r. Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
"Edukacja szansą na lepsze jutro" ," Edukacja inwestycja w przyszłość" dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

logo

Powiat Trzebnicki w partnerstwie z firmą UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations realizuje projekt pt. Edukacja szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 1.08.2012 r. do 31.01.2014 r.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Cel projektu: poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 46 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie w tym 23 uczniów szkoły podstawowej i 23 uczniów gimnazjum poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych w wyniku objęcia ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu w okresie do stycznia 2014

Zadania projektu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

- opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. II-III gimnazjum

Wartość projektu: 178 360,00 zł

Warsztaty

 

Kolejnym projektem realizowanym przez Powiat Trzebnicki w partnerstwie z firma UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations jest  projekt pt. Edukacja inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 1.08.2012 r. do 31.07.2013 r.

Miejsce realizacji projektu: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Cel projektu: poprawa wyników szkolnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz poprawa zdawalności egzaminu maturalnego dzięki polepszeniu warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów gimnazjum i 156 uczniów liceum ogólnokształcącego przy Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie poprzez objęcie ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu realizującego program rozwojowy szkoły w okresie 08.2012 – 07.2013

Zadania projektu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

Wartość projektu: 176 000,00 zł

 Młodzież z PZS Żmigród

 

 

 

27-09-2012
Galeria
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30