polski angielski niemiecki
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Inwestycje realizowane w Powiecie Trzebnickim w 2012 r.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zrealizowanych przez Powiat Trzebnicki zadań inwestycyjnych w 2012 r.


Powiat Trzebnicki jest liderem wśród powiatów na terenie Dolnego Śląska, które pozyskują pieniądze na remonty dróg z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek”. W ubiegłym roku, aż cztery projekty (najwięcej ze wszystkich powiatów z terenu Dolnego Śląska) złożone przez Zarząd Powiatu w partnerstwie z Gminami znalazły się na liście rankingowej. Trzy z nich, na łączną kwotę ponad 3 miliony 600 tys zł., zostały wykonane w tym roku. Wartość dofinansowania do tych projektów wyniosła ponad 2 miliony 400 tyś zł.

Drogi
 
Wykres przedstawia kwoty dotacji powyżej 400 tysięcy pozyskane przez Powiaty.


Międzynarodową renomą szczyci się Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Trzebnickiego. W tym roku otwarto wyremontowany Szpitalny Oddział Ratunkowy, który został wyposażony w nowoczesny sprzęt ratujący życie oraz komorę hiperbaryczną. Pieniądze na wyremontowanie oddziału (ponad cztery i pół miliona złotych) pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Powiat zabezpieczył część wkładu własnego do realizacji tego projektu). 


SORRównież w tym roku została ukończona termomodernizacja szkół na naszym terenie: Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy i Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. W ramach termomodernizacji wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów i stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki modernizacji szkoły zyskały nowe oblicze, a dodatkowo, w przyszłości, zaoszczędzą na kosztach energii. Władze powiatu na realizację tej inwestycji otrzymały dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Termomodernizacja


 „W tym roku została wybudowana hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy – koszt tej inwestycji to kwota około: 4 miliony 252 tyś. zł. Rozpoczęliśmy również budowę drugiego Orlika z programu Moje Boisko Orlik 2012 przy Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie”.  - informuje Marek Rakowski – Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, po czym dodaje: „Są to tylko dwie z 8 inwestycji w infrastrukturę sportową, które w przeciągu kilku ostatnich lat zostały wykonane przez Powiat. (pozostałe to: boisko wielofunkcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Trzebnicy, boisko przy PZS 2 w Trzebnicy, hala sportowa przy PZS nr 2 w Trzebnicy, hala sportowa przy PZS w Obornikach Śląskich, modernizacja boiska przy PZS im. Jana Pawła 2 w Żmigrodzie oraz Boisko Orlik w Skokowej)”.

hala pzs 1


 
Jako jednemu z niewielu powiatów, udało nam się pozyskać dofinansowanie, na realizację zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich naszych szkół. Dzięki dobrej współpracy z dyrektorami większość projektów zostało już zrealizowanych. Ostatnie dwie szkoły zostały objęte wsparciem w tym roku, a mianowicie: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła 2 w Żmigrodzie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. Odbywają się tam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci oraz zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, ict, przedsiębiorczości). Dzieci zostaną objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Wartość tych projektów to kwota około: 354 360 tyś. zł.

PzsWspólne ze stowarzyszeniem Oświatowym Sowa pozyskaliśmy dofinansowanie z POKL na realizację projektu „Kształcąc siebie – Kształcimy innych” – „W ramach projektu zostanie zorganizowana Akademia Innowacji dla kadry pedagogicznej z terenów gmin Trzebnica, Oborniki  Śl. oraz Żmigrodu. Moduł 1 - Wykorzystanie multimediów w pracy z uczniem oraz Nowoczesne techniki motywacji uczniów do pracy. Moduł 2 - Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne w edukacji oraz E-learning. Kolejnym elementem projektu będą trwające około 3-4 miesięcy Warsztaty z wykorzystania technik multimedialnych dla uczniów – warsztaty filmowe”. – podkreśla Maria Jaskólska, koordynator projektu. 
 
Również w tym roku został otwarty Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich. Dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego na utworzenie i wyposażenie ośrodka wyniosło 150 tys zł. Dom będzie działał, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie i jest w stanie przyjąć 25 osób, m.in. z osoby z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zainteresowane korzystaniem z Ośrodka prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

ŚdS 
Miłym akcentem na zakończenie roku było odebranie przez Starostę Trzebnickiego  Roberta Adacha Dolnośląskiego Kluczu Sukcesu w kategorii – „Powiat najlepiej realizujący zadania publiczne”.

Klucz sukcesu

 

Przygotowała: Dominika Łasica


 

 

03-01-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31