polski angielski niemiecki
Czwartek, 09 lipca 2020 r. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Skonsultuj wojewódzki projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi
Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017".Logo UMWD

Termin konsultacji: od 23 maja br. do 30 czerwca br.

Formą konsultacji będzie:
1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:
a) osobiście w godzinach 8-16 w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 208;
b) drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym jako załącznik);
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym jako załącznik);
2) zorganizowanie spotkań na których omówione zostaną główne założenia Programu.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej UMWD w zakładce "Społeczeństwo obywatelskie", w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Aktualności i ogłoszenia" oraz na tablicy ogłoszeń.

umieścił:E.P.

21-05-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31