polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Rekrutacja Szkół i Przedszkoli do projektu Nauczyciel na 6
Powiat Trzebnicki przystąpił do realizacji projektu pt. Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


baner

Powiat Trzebnicki przystąpił do realizacji projektu pt. Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Umowa została podpisana 13.08.2013 r. na kwotę 798 562,00 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli poprzez wdrożenie kompleksowego programu wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu trzebnickiego. Cele szczegółowe projektu to:

·         - poprawa zdolności planowania i monitorowania procesu doskonalenia w szkołach i przedszkolach

·    - poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli w kontekście planowanych działań w obszarze wymagającym szczególnego wsparcia

·     - podniesienie kompetencji dyrektorów (wicedyrektorów) szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb tych placówek w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia

·  - podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów (wicedyrektorów) w ramach utworzonych sieci współpracy i samokształcenia

Projekt potrwa do lipca 2015 r. W tym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, spotkania z ekspertami (w ramach tzw. oferty doskonalenia), w placówkach oświatowych utworzone zostaną sieci współpracy i samokształcenia, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i multimedialny oraz  pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

Nauczyciel

Projektem kieruje Zespół projektowy w składzie: koordynator projektu, asystent ds. Monitoringu i ewaluacji, asystent ds. sieci i doskonalenia, specjalista ds. finansowych. Biuro projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.


REKRUTACJA

Powiat Trzebnicki jako realizator projektu pt. Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje rekrutację placówek oświatowych do udzielenia wsparcia w zakresie kompleksowego programu wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Dyrektor placówki (szkoły lub przedszkola), która zadeklarowała udział w projekcie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i złożenia deklaracji w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Leśna 1) do dnia 30.09.2013 r. Regulamin dostępny jest w załączeniu

 


27-09-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29