polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Urząd Marszałkowski informuje
Konkursy ofert dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy otwarte na realizacje zadań publicznych które są skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego Województwa i będą realizowane w 2014 roku:

1.      Konkurs którego celem jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

           W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim – działania wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III sektora na Dolnym Śląsku.

Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, publikacje, akcje i działania promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup społecznych wśród administracji publicznej, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń dla wolontariuszy.

 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych i parasolowych oraz ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego.

 

2.      Konkurs którego celem jest organizacja Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2014 roku, których uczestnikami będą dolnośląskie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych z Dolnego Śląska.

3.      Konkurs ofert którego celem jest wyłonienie najlepszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze aktywności obywatelskiej na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie:

-        budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,

-        promowania większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzeniu prawa, w szczególności wzmacniania procesu konsultacji społecznych,

-        upowszechniania wiedzy o prawach człowieka, ich ochronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,

-        upowszechnienia wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcania obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,

-        podnoszenia świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,

-        promowania dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

4.      Konkurs którego celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora poprzez organizację i prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego odpowiedzialnej za:

a)      wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych oraz efektywności działań przez nie podejmowanych, w tym wzrost umiejętności pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów oraz ich rozliczania,

b)      wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz narzędzi pozarządowego doradztwa,

c)      aktywizację i integrację organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

d)      wsparcie i promocję międzysektorowych partnerstw organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

 

Szczegóły dotyczące konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem:  http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/

 

Za realizację powyższych zadań odpowiada Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.

umieścił:E.P.

 


 


 

 

05-01-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31