polski angielski niemiecki
Niedziela, 23 stycznia 2022 r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Przegląd wydarzeń z pożytku
Tak było w 2013 roku - projekty finansowane przez Powiat Trzebnicki
Strategią Powiatu jest zwiększenie aktywności mieszkańców, promowanie twórców regionalnych oraz pomoc w zrzeszaniu i integracji społecznej Powiatu Trzebnickiego. Pomimo mniejszych środków od samorządów gminnych staramy się finansować jak największą ilość wydarzeń, dlatego w 2013 roku Powiat Trzebnicki współfinansował w ramach pożytku publicznego aż pięćdziesiąt dwa zadania z różnych obszarów działalności stowarzyszeń. Całkowita kwota dofinansowania na zadania w 2013 roku wynosiła: 156 000, 00 zł.

Z zakresu kultury dofinansowanie otrzymały m.in.:

Fundacja Raban z Obornik Śląskich prowadziła warsztaty pt. „Manufaktura Dobrych Pomysłów”. Zajęcia odbywały się w Starostwie, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem. Projekt miał na celu promocję rzemiosła artystycznego z naszego regionu, a zainteresowani poznawali tradycyjne techniki rękodzielnicze.

Fundacja Raban - warsztaty

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa otrzymało dofinansowanie do Festynu Święto Truskawki. Impreza ta jest już na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń w Powiecie Trzebnickim, promując aktywną działalność mieszkańców Pęgowa. Zrzesza miłośników wsi mogących wymieniać się poglądami oraz aktywnie i miło spędzić czas z rodziną. Wiele konkursów, atrakcyjne stoiska lokalnych wyrobów, pokazy artystyczne oraz mnóstwo innych atrakcji przyciąga do Pęgowa rzesze osób. Jest to doskonała promocja naszego regionu.
Ciekawostka: Pęgów w 2012 roku został najpiękniejszą wsią Dolnego Śląska.

Festyn Święto Truskawki


Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej aktywnie działa w zakresie propagowania wśród mieszkańców Powiatu Trzebnickiego historii Trzebnicy jak i całego powiatu. W 2013 roku Powiat był współorganizatorem sesji popularno-naukowej w 860. rocznicę śmierci Piotra Włostowica. Wydarzenie miało miejsce w naszej szkole PZS nr 2, gdzie towarzystwo wspólnie z uczniami przygotowało imponująca konferencję, oddając hołd tak ważnej dla nas postaci, jakim był Piotr Włostowic.
Ponadto od wielu lat współtworzymy z towarzystwem kronikę wydarzeń z życia  Trzebnicy i Powiatu.
 
Społeczne Stowarzyszenie Okolice z Osolina już po raz trzeci otrzymało dofinansowanie do Stołów Wielkanocnych. Impreza propaguje i promuje wśród mieszkańców Powiatu Trzebnickiego tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Co roku przeprowadzany jest konkurs na najładniejszy stół wielkanocny, w którym startują sołectwa i stowarzyszenia z całego naszego regionu. Wydarzenie cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Wystawa stołów Wielkanocnych
 
Stowarzyszenie Skokowiak ze Skokowy dostało wsparcie na otwarcie niezwykłego skansenu maszyn i urządzeń rolniczych w Borówku, gdzie każdy zainteresowany może cofnąć się w czasie oglądając urządzenia z odległych lat. Skansen jest również wspaniałą lekcją historii dla najmłodszych mieszkańców Powiatu.

Skansen w Borówku

ZHP Hufiec Powiatu Trzebnickiego corocznie jest wspierane przez Powiat na organizowanie Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Impreza zrzesza harcerzy z całego powiatu i cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem. W 2013 roku była to już siódma edycja festiwalu.

ZHP - przegląd piosenki harcerskiej
 
Poniżej wykaz wszystkich dotacji udzielonych w 2013 roku przez Powiat Trzebnicki z zakresu kultury. Wysokość dofinansowań wynosiła 38 000,00 zł, 19 stowarzyszeń otrzymało pomoc finansową.


Wykres kultura
 

Z zakresu kultury fizycznej dofinansowanie otrzymały m. in.:

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Gaudia otrzymało dofinansowanie na rozgrywki sportowe, w których udział brały uczennice naszych szkół. Od wielu lat klub otrzymuje dofinansowanie na szkolenia, propagowanie idei zdrowego życia poprzez uprawianie siatkówki i na wiele innych zadań. Warto wspomnieć o sukcesach klubu, który w 2011 awansował z II do I ligi.

Klub Sportowy Gaudia

Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Atena każdego roku wspierany jest przez Powiat Trzebnicki na różnego rodzaju zajęcia sportowe dla seniorów z naszego regionu. Jest to bardzo ważna idea, która pozwala propagować wśród starszych chęci działania i zdrowego trybu życia. Powiat Trzebnicki wspólnie ze studentami uniwersytetów w 2013 roku zorganizowały również I Rajd Nording Walking Uniwerstetów Trzeciego Wieku do Pierwoszowa. Była to ogólnopolska akcja, w tym samym dniu o tej samej porze wystartowały uczestnicy rajdu w całej Polsce.  Ciekawostka: Uniwersytet Atena jest najstarszym działającym na terenie Powiatu uniwersytetem, który w 2014 roku obchodzi swoje 10-lecie.

UTW - rajd
 
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe Szerszenie Trzebnica również w 2013 roku otrzymało dofinansowanie na organizację rajdu Żądło Szerszenia. Wydarzenie to ma charakter międzynarodowy, do Powiatu Trzebnickiego zjeżdżają się miłośnicy dwóch kółek z całego świata. Jest to jedna z kluczowych imprez sportowych Powiatu, ponieważ promuje nasz region w tak szerokim gronie, nie tylko pod względem turystycznym, ale i biznesowym.


Rajd Szerszenia

Stowarzyszenie Ekspresja z Obornik Śląskich to grupa młodych ludzi, którzy poprzez taniec promują sport wśród młodych i chętnych do nauki tańca mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Od trzech lat nasz samorząd wspiera działalność stowarzyszenia, uważając za istotne zainteresowane młodzieży aktywną formą spędzania czasu wolnego. Dzięki warsztatom tańca, prowadzonym w różnych środowiskach, młodzi ludzie mogą uprawiać swoje hobby ale również uciec od zwykłych trudów codzienności.

Stowarzyszenie Ekspresja - pokazy tańca

Stowarzyszenie z Kuraszkowa wspierane jest przez Powiat Trzebnicki od wielu lat. Największe wydarzenie sportowe, promujące sport, propagujące ideę zdrowego trybu życia, poprzez dobrą zabawę to „Igrzyska Sołtysów
i Rad Sołeckich wsi Powiatu Trzebnickiego w wiejskich konkurencjach sportowych o Kuraszkowską Palmę Pierwszeństwa”. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Konkurencje sportowe, w których uczestnicy biorą udział są niezwykłe i wymagają wielkiej precyzji, choć wszystko ma swojski charakter.

Igrzyska Sołtysów - Kuraszków
 
Lokalna Grupa Działania otrzymała w tym roku dofinansowanie na zorganizowanie MTB Cross Country Wzgórzami Trzebnickimi. Jest to kolejne wydarzenie, które poprzez sport na bardzo dużą skalę promuje turystykę Powiatu Trzebnickiego. W 2013 roku aż 72 osoby wzięły udział w wyścigu trasą Wzgórz Trzebnickich.


Powiatowe Zrzeszenie Sportowe to największe stowarzyszenie działające na rzecz młodzieży w Powiecie Trzebnickim. Działa na terenie 6 gmin, organizuje obozy, zajęcia sportowe dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Wachlarz zajęć jest bardzo duży: od gry w piłkę nożną, po babingtona. Powiat Trzebnicki wpiera zrzeszenie od wielu lat, w 2013 roku otrzymało dofinansowanie na zadanie „Bądźmy aktywni, sport jest dla wszystkich”.

Poniżej przedstawiony jest wykaz wszystkich dotacji udzielonych w 2013 roku przez Powiat Trzebnicki z zakresu kultury fizycznej. Wysokość dofinansowań wynosiła 100 000, 00 zł, 23 stowarzyszenia otrzymało pomoc finansową


Wykres Kultura fizyczna

Z zakresu ekologii, promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, edukacji dofinansowanie otrzymały między innymi:

Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie z Raszowa działa na terenie Powiatu Trzebnickiego prowadząc Powiatowy Punkt Porad. W 2013 roku Powiat przekazał dotację w kwocie 6000 zł na działalność stowarzyszenia. Dla naszego samorządu bardzo ważne jest wspierania działań, które poprawiają, jakość życia w powiecie. Dzięki dotacji z Powiatu Trzebnickiego mieszkańcy mogli bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów, takich jak: prawnik, pedagog, lub specjalista ds. uzależnień.

Polski Związek Niewidomych do wielu lat otrzymuje dotacje od Powiatu Trzebnickiego na propagowanie idei ruchu niewidomych. Dzięki dotacji z 2013 roku wiele niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu mogło skorzystać z pomocy specjalistów, uczyć się funkcjonowania w codziennym życiu oraz poznać wiele ciekawych osobistości.

Ponadto Powiat dofinansował:
Wykres pozostałe

Corocznie Powiat Trzebnicki przeznacza środki na dofinansowanie wydarzeń, które mają miejsce w naszym regionie poniżej zestawienie wszytskich środków przeznaczonych na wydatkowanie pożytku w 2013 roku:

Wykres cały

W 2013 roku Powiat współorganizował i finansował również inne wydarzenia, które miały cenne znaczenie dla promocji i rozwoju kulturalnego regionu.

Zgodnie już z długoletnią tradycją, także w poprzednim roku odbył się Jarmark Cysterski i Turniej Rycerski
w Prusicach. Lokalna społeczność miała możliwość poczuć prawdziwy smak historii dzięki rekonstrukcjom walk rycerskich, średniowiecznym tańcom i śpiewom. Podczas imprezy wystąpiło Bractwo Rycerskie, lokalne zespoły ludowe i młodzieżowe oraz wystawili się lokalni twórcy z terenu całego Powiatu Trzebnickiego. To niezwykła impreza promująca starożytną kulturę cystersów i rycerzy.


Turniej Rycerski
 
W 2013 roku Powiat Trzebnicki był współorganizatorem Festiwalu Militarnego pod kryptonimem „Operacja Zachód”
w Rakowie. Jest to impreza atrakcyjna nie tylko dla miłośników militariów, ale także zwykłych mieszkańców Powiatu, którzy mają okazję zobaczyć zlot grup rekonstrukcji historycznej oraz wydzielonych jednostek wojskowych, wystawę historycznego i współczesnego sprzętu militarnego, sceny batalistyczne na motodromie oraz jarmark militarny. Jedną z głównych atrakcji był również występ Powiatowego Zespołu Etnovo. Festiwal to okazja do promocji Powiatu, gdyż przyciąga ludzi z całego województwa.

Etnovo w Rakowie
 
Jedną z większych imprez, które w 2013 roku Powiat Trzebnicki współorganizował to Piknik lotniczy w Szymanowie. Samorząd już po raz kolejny pomaga w organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Wydarzenie to odbywa się na lotnisku w Szymanowie, blisko Wrocławia, dlatego frekwencja była naprawdę imponująca. To kolejna okazja do promocji Kocich Gór, która dociera do bardzo szerokiego grona. Dla turystów i mieszkańców powiatu atrakcji na pikniku nie zabrakło, można było podziwiać m.in. pokazy lotnicze w powietrzu, posłuchać ciekawych zespołów,
a dla najmłodszych gry i zabawy.

Piknik w szymanowie
 
 
Dla upamiętnienia 150. rocznicy Powstania Styczniowego, które miało miejsce w poprzednim roku, Powiat Trzebnicki wykonał monety upamiętniające to wydarzenie. Były one rozdawane na ważniejszych uroczystościach powiatowych. Inicjatywa ta miała na celu przypomnienie o ważnym fakcie historycznym, który dotyczył również mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.

Moneta wydana przez Starostwo
 
Kolejną inicjatywą, w której Powiat uczestniczy już ponad 3 lata, to akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Celem akcji jest zwrócenie uwagii młodzieży na problematykę polskich cmentarzy powojennych, pozostawionych na Kresach Wschodnich.
Wspólnie ze Związkiem Strzeleckim działającym na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2013 roku odbył się wyjazd do Rokitna, gdzie wspólnie z młodzieżą zostały wysprzątane i odremontowane groby polskiego pochodzenia.
 
W ramach współpracy samorząd zorganizował również pobyt dla dzieci z Ukrainy, które posiadają korzenie polskie. W lipcu gościliśmy młodzież, która podczas pobytu w Powiecie Trzebnickim poznała historię polską oraz naszego regionu. Powiat zamierza uściślić współpracę z polskimi mieszkańcami na Ukrainie i systematycznie organizować kolonie dla dzieci, które pomogą im nauczyć się polskiego, poznać historię kraju, ale i również pomóc w uzyskaniu Karty Polaka, poprzez szeroko pojętą edukację.

 Kolonia z Ukrainy


Ewelina Pawłowska
Naczelnik WOiOO

21-01-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31