polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 maja 2022 r. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Edukacja szansą na lepsze jutro
Podsumowanie projektu współfinansowanego z POKL dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

W Zespole Szkół Specjalnych zakończyła się realizacja projektu Edukacja szansą na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL.09.01.02-02-024/12). Projekt realizowany był w partnerstwie Powiatu Trzebnickiego i firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations.

Edukacja

Cel główny projektu: poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 46 uczniów Zespołu szkół Specjalnych w Żmigrodzie w tym 23 uczniów szkoły podstawowej i 23 uczniów gimnazjum poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych w wyniku objęcia ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu w okresie do stycznia 2014. Okres realizacji 01.08.2012-31.01.2014. W ramach projektu udało się zorganizować:

·         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 40osób (234 godz.)

·         zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 25 osób (156 godz.)

·         opiekę psychologiczno-pedagogiczna( w tym terapię logopedyczną, terapię w Sali Doświadczania Świata, terapię pedagogiczną i psychologiczną) dla 51 osób z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (585 godz.)

·         doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 15 osób (15 godz.)

Wartość projektu: 178 360,00 zł

edukacja

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, 10 rowerów i utworzono Salę Doświadczania Świata, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły, wzbogaciło jej bazę i atrakcyjność nauczania. Zrealizowane godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w małych grupach przyczyniły się do wyrównania dysproporcji  edukacyjnych. Uczniowie przejawiający problemy z zachowaniem, nadpobudliwość, odseparowanie, wady wymowy, dzięki odpowiedniej terapii mogli pracować nad swoimi dysfunkcjami, poczuciem bezpieczeństwa, brakiem pewności siebie, co wpłynęło na niwelowanie niepożądanych zachowań w środowisku rówieśniczym.

Edukacja


Podczas zajęć zastosowano różne metody edukacyjne, formy organizacyjne, środki dydaktyczne mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia technik szkolnych. Spotkania miały charakter zajęć terapeutycznych mających w założeniach programowych wyrównywanie dysharmonii rozwojowych oraz korygowanie zaburzonych funkcji.

Edukacja

W wyniku realizacji zajęć uczniowie usprawnili nieprawidłowo rozwijające się funkcje poznawcze i ruchowe, nauczyli się wykorzystywać funkcje sprawne do wspomagania słabiej rozwiniętych, wyrównali braki w wiadomościach i umiejętnościach, nauczyli się eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje. Pozytywne efekty pracy uczniów widoczne były podczas zajęć, analizy ich prac i ocen ze sprawdzianów.

Edukacja


Projekt podsumowano podczas zorganizowanej Konferencji dla władz samorzadowych, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych powiatu trzebnickiego dnia 25 marca 2014r.

 

 Magdalena Brodala
op. Dominika Łasica

" style="display:none"
04-04-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31