polski angielski niemiecki
Niedziela, 26 czerwca 2022 r. Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
Bezpieczny Powiat - najważniejsze to dobra współpraca
Władze Powiatu Trzebnickiego wspierają działania policji poprzez udział w projektach oraz spotkaniach poświęconych tematyce bezpieczeństwa.


Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego szeroko rozumianego bezpieczeństwa tak, aby mogli spokojnie żyć i pracować w naszej pięknej krainie, jest jednym z  zadań jakich realizację stawiają sobie na celu władze Powiatu Trzebnickiego. W tym zakresie podejmowane są różne działania wspólne oraz wspierające działanie Policji w Powiecie. Skierowane są one do wszystkich mieszkańców, ale głównymi ich odbiorcami są grupy społeczne wymagające szczególnego wsparcia takie, jak dzieci i młodzież, osoby starsze, grupy zawodowe narażone na sytuacje niebezpieczne, ofiary przemocy w rodzinie, uczestnicy ruchu drogowego. „Bez współpracy z Powiatem wiele z tych inicjatyw byłoby niemożliwych do zrealizowania” mówią przedstawiciele Policji Powiatowej w Trzebnicy.
Warto przypomnieć kilka przykładów tej udanej współpracy na rzecz mieszkańców.
Bezpieczny Powiat

Władze Powiatu Trzebnickiego wspierają działania policji poprzez udział w projektach oraz spotkaniach poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Są to m.in. zadania mające na celu poprawę  bezpieczeństwa dzieci na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, dotyczące strategii postępowania nauczycieli w trudnych sytuacjach, zasad współpracy szkoły z policją, uczące dzieci zasad bezpieczeństwa drogowego i prawidłowej jazdy na rowerze, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników socjalnych MOPS, GOPS oraz nauczycieli czyli w tych grupach zawodowych, w których dominują kobiety, poświęcone przemocy w rodzinie.

Dla skuteczności tego typu działań ważna jest rola partnerstwa i aktywizowanie społeczności lokalnych w tworzeniu koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także trafna identyfikacja oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W poświęconych tym zagadnieniom spotkaniach i debatach biorą udział między innymi przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w tworzenie lokalnego systemu, t.j. Prokuratury, Kuratorów zawodowych, PCPR, GOPSU, MOPS-u, gmin, Straży Miejskiej, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zdrowia, kierownictwo policji w Trzebnicy i jednostek podległych, a także mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Są one dzięki temu ważnym forum wymiany doświadczeń oraz powstawania nowych pomysłów wspólnych działań.
  Bezpieczny Powiat

  
Inauguracja programu prewencyjnego „Jestem bezpieczna, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy,”19.04.2010 oraz jedno z kolejnych spotkań instruktażowych realizowanych w ramach projektu.

Nowy sprzęt komputerowy dla Policji od Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
Odblask

 W styczniu 2014r. Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert Adach przekazał nowy sprzęt biurowy dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Przekazany sprzęt (drukarki, zestawy komputerowe) ma ułatwić i usprawnić pracę policjantów. To jednak nie pierwszy raz, kiedy to Powiat wspiera trzebnicką policję. Jeszcze w 2008r., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem, Gminą Wisznia Mała i Oborniki Śląskie a  Komendą Powiatową Policji w Trzebnicy trzebnicka policja wzbogaciła się o cztery nowe samochody.
Bezpieczny Powiat
Nowoczesne samochody zostały zakupione z pieniędzy przeznaczonych na modernizacje Policji przy współudziale środków samorządowych. Są to trzy Fiaty Bravo oraz Kia Ceed, każdy wart ok. 55 tysięcy złotych. W 2009 r. Powiat Trzebnicki brał też udział w powstaniu nowego komisariatu policji w Żmigrodzie - inwestycji wycenionej na ok. 4,700 ml złotych – przekazując policji grunt pod jego budowę. Komenda Powiatowa w Trzebnicy otrzymała dotację od Starostwa Powiatowego na zakup i tresurę psa psa tropiącego narkotyki, który będzie wspomagał funkcjonariuszy podczas codziennych akcji oraz w szczególności w ramach działań mających wyeliminować ten ważny problem z naszych szkół.

Bezpieczny Powiat

  
Dbamy o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

„Żółta Kamizelka” 

 Wydział Prewencji przy Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy od 2008r. realizuje program prewencyjny pn. „Żółta Kamizelka”. Głównym celem programu jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz integracja podmiotów pracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Trzebnickiego.
Bezpieczny Powiat

W szczególności na drogach wiejskich, gdzie brakuje chodników i prawidłowego oświetlenia dróg, wieczorami, w porze nocnej czy przy trudnych warunkach atmosferycznych niechronieni uczestnicy ruchu drogowego poruszający się poboczem - piesi oraz rowerzyści bez elementów odblaskowych - są praktycznie niezauważalni dla innych użytkowników dróg. W wypadkach drogowych to właśnie ci użytkownicy dróg giną najczęściej lub zostają ciężko ranni. Jedną z form działania w ramach programu jest przekazywanie im elementów odblaskowych, aby propagować zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze i wpajać nawyki dbania o własne życie. W początkowym okresie działania programu wręczano użytkownikom dróg ufundowane przez Powiat Trzebnicki kamizelki odblaskowe z napisem „Jestem bezpieczny” i logiem Powiatu Trzebnickiego.
Bezpieczny Powiat
 

 W zeszłym roku Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przekazało na komisariaty około tysiąca sztuk ledowych elementów odblaskowych z herbem i flagą Powiatu, z przeznaczeniem dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Były one m.in. rozdane pierwszoklasistom wraz z początkiem roku szkolnego czy osoby starsze odwiedzające cmentarze w dniach zadusznych.
    
„Bezpieczna Piątka i Piętnastka”

W październiku 2013r.
zostały przeprowadzone przez trzebnicką policję działania prewencyjne pn. „Bezpieczna Piątka i Piętnastka”. Policjanci w trakcie kontroli drogowych przeprowadzanych w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, przypominali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Celem programu było podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach krajowych powiatu trzebnickiego oraz prewencyjne oddziaływanie na uczestników ruchu drogowego. Policjanci po zakończeniu kontroli wręczali kierującym, którzy nie popełnili wykroczenia i poruszali się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami drobne upominki w postaci zapachów do samochodów w kształcie policyjnej gwiazdy z napisem „Bezpieczny Powiat”. Duży wkład w realizacje tego przedsięwzięcia miało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, które zakupiło i przekazało trzebnickiej policji ponad 500 sztuk zawieszek.
Odblask
 Kierowcy byli mile zaskoczeni i w rozmowach z policjantami mówili, że po raz pierwszy spotkali się z taka akcją, że coś dostali i nie był to mandat.
Odblask

Również prowadzone przez Powiat Trzebnicki remonty dróg przyczyniły się do znacznego zmniejszenia wypadków drogowych i wzrostu poczucia bezpieczeństwa przez ich użytkowników.
Bezpieczny Powiat


Razem dla najmłodszych

Najmłodsze pociechy z terenu Taczowa Małego i Taczowa Wielkiego, to od ponad dwóch lat wierni uczestnicy gier i zabaw w czasie zajęć finansowanych dzięki dotacjom pozyskiwanym przez Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, przy współpracy między innymi z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Trzebnicy. Organizacja czasu wolnego w ramach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – tj. programu pt. „Ośrodek wsparcia”, to między innymi zapoznawanie dzieci i młodzieży przez funkcjonariuszy Komendy w Trzebnicy z przepisami o ruchu drogowym, ale także działania w szerokim zakresie na rzecz profilaktyki uzależnień.
W dniu 06 czerwca 2013r., w ramach obchodów Dnia Dziecka w Raszowie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wzbogacili zajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie – udostępnili policyjny radiowóz i przedstawili zakres działalności tej instytucji. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i możliwość poznania ich pracy, a także prezenty  zakupione przez Starostwo Powiatu Trzebnickiego otrzymane przez dzieci i młodzież w postaci odblasków na rower, sprawiły im wielką radość. Wspólnie podejmowane działania pokazują, że „w grupie siła”, a administracja i organizacje pozarządowe mogą świetnie się uzupełniać, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży. 
 
Bezpieczny Powiat

Sierżant uśmiech

Dzięki powstałej koalicji na rzecz bezpieczeństwa z przedstawicielami urzędów miast i gmin powiatu trzebnickiego, starostwa powiatowego, straży miejskiej, Policji, szkół podstawowych i przedszkoli w 2011r. doszło do realizacji programu prewencyjnego, którego celem było podniesienie poczucia bezpieczeństwa oraz nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności przechodzenia przez jezdnię i poruszania się po chodniku przez blisko 2500 najmłodszych wychowanków placówek oświatowych w tym regionie. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy ufundowało 2500 kolorowych książeczek edukacyjnych pt. „Sierżant Uśmiech”, rozdawanych najmłodszym w czasie spotkań z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych. Dzieci podczas prelekcji zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

BEZPIECZNY SENIOR – PRZESTĘPCZOŚĆ I OBRONA PRZED NIĄ  
           

- pod takim hasłem policja spotkała się z 120 słuchaczami Uniwersytetu III wieku „Atena” w Obornikach Śląskich. Celem spotkania było podniesienie poziomu świadomości osób starszych w zakresie zagrożeń, na jakie są narażeni w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni publicznej. Spotkania tego rodzaju mają na celu zapobieganie i ograniczanie liczby zdarzeń. Poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością czy patologiami oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania i powiadamiania o zagrożeniach, m.in. różnego rodzaju oszustwach (np. sposobach okradania ludzi „na wnuczka”, czy „na policjanta”, wyłudzania dużych pieniędzy za mało wartościowe rzeczy, sprzedawane przez akwizytorów), kradzieżach, włamaniach do budynków i przeprowadzkach. Wskazano metody, jakie stosują przestępcy, podpowiadano jak radzić sobie w niektórych zdarzeniach – żądanie dokumentów, zamykanie drzwi podczas wychodzenia z domu, sprawdzanie mieszkania przed jego opuszczeniem, brania kredytów z banku, podpisywania spłat ratalnych, zakupu drogich sprzętów, pomocy koleżeńskiej, korzystania z bankomatów, zgubienia dokumentów, kradzieży cennych rzeczy z domu, ochrony danych osobowych itp. Przestępcy, domokrążcy oszukują często wykorzystując chorobę, naiwność
  i niepełnosprawność ludzi. Dlatego nie należy wpuszczać nieznajomych do swojego domu i należy znać sposoby na obronę przed tego rodzaju oszustami. Należy też przyglądać się obcym osobom kręcącym się wokół posiadłości. Słuchacze otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, w postaci światełek odblaskowych, aby chroniły seniorów podczas spacerów po zmierzchu.
Bezpieczny senior

15.10.2012

Za udostępnienie materiałów i pomoc merytoryczną serdecznie dziękuję pani Oficer Prasowemu
asp. sztab. Iwonie Mazur
MDS


28-05-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30