polski angielski niemiecki
Niedziela, 26 czerwca 2022 r. Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
Zapraszamy organizacje pozarządowe na konsultacje

Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem ,, Programu i form współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ‘’.


...

W maju br. odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w których uczestniczył Starosta Trzebnicki Robert Adach oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Łukasz Szymczak


...

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii  oraz wniesienie  ewentualnych uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Trzebnickiego do  projektu „Programu   i form współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015’’.

Konsultacje będą prowadzone poprzez zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub przy użyciu formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego oraz w BIP-ie.

Terminy

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 października  2014 r. 

Termin zakończenia konsultacji: 06 listopada 2014 r.

Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Bochenka 6 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

e.pietrzak@powiat.trzebnica.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Trzebnickiego, na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego :www.powiat.trzebnica.com.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazania wraz z przedstawioną opinią do konsultowanego projektu Uchwały informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt Uchwały będący przedmiotem konsultacji.

Uwagi i opinie

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie  do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Obsługi Obywatela Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Osoba do kontaktu: Ewa Pietrzak – tel. kont. 71 387 95 10, e.pietrzak@powiat.trzebnica.pl

 Załączniki:

         Szczegóły można znaleźć tutaj :
         http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/#Z2V0Q29udGVudCgyMTI5KQ==

 ...
Priorytetowe zadania w ramach  programu to m.in. kultura

 ...
Priorytetowe zadania w ramach  programu to m.in. kultura fizyczna

31-10-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30