polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Nowa perspektywa – nowe możliwości
W latach 2014-20 Fundusze Europejskie Beneficjenci będą mogli korzystać  z 5 dużych krajowych programów

W latach 2014-20 Fundusze Europejskie Beneficjenci będą mogli korzystać  z 5 dużych krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia oraz z 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, uruchomiony zostanie również program Polska Wschodnia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiele innych programów z których będzie można skorzystać

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat programów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo opisy wszystkich zatwierdzonych przez Komisję Europejska dokumentów.

Fundusze 

Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparciu osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej).

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

POIS

 

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Program Inteligentny Rozwój będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

PO PC

 

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

 

 W załączeniu, dla ułatwienia skróty niektórych programów przygotowanych na podstawie dokumentów źródłowych. Mamy nadzieję , że będą dla Państwa inspiracją do własnych poszukiwań.

 

 

Dominika Łasica, Z-c Naczelnika Wydziału IT

 

Opracowano na podstawie : www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

22-01-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31