polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych to placówka kształcenia specjalnego przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, od 6 do 24 lat.

Dla wielu naszych wychowanków stanowimy jedyną szansę zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Świadczymy opiekę nie tylko dla samego dziecka, ale i całej rodziny.

Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie indywidualnych dla każdego ucznia warunków dydaktycznych, wychowawczych i zdrowotnych dla jak najlepszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę w celu zdobycia zawodów, m.in. fryzjer, krawiec, malarz-tapeciarz, fotograf, kucharz, cukiernik, murarz, ogrodnik, ślusarz, blacharz i inne.

W skład Zespołu wchodzą :

 • Szkoła Podstawowa  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
 • Gimnazjum  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym do 21 roku życia ,
 • w obu szkołach prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 

ze szkołą współpracują: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, Zespół Szkół specjalnych w Rawiczu, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Trzebnicy, Ochotnicza Straż Pożarna, Komisariat Policji, Zespół Placówek Kultury.

NASZE MOCNE STRONY:

 • okazała baza lokalowa,
 • przestrzenne i jasne pomieszczenia lekcyjne
 • lokalizacja w centrum miasta,
 • łatwy –dobrze zorganizowany dojazd  dla uczniów bezpłatny,
 • stołówka i możliwość refundowania obiadów przez gminy
 • bogata oferta zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych i pozalekcyjnych,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna - nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, rehabilitanci, pedagodzy, socjoterapeuci

CO NAS RÓŻNI OD INNYCH SZKÓŁ?

 • domowa, kameralna i serdeczna atmosfera
 • dajemy równe szanse każdemu dziecku,
 •  każdy uczeń pracuje wg indywidualnego programu dostosowanego do jego możliwości
 •  mamy małą liczebność klas (6 -8 i 10-16 uczniów) w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • każda klasa dysponuje dodatkowo 10 godzinami tygodniowo, przeznaczonymi na zajęcia rewalidacyjne,
 • oferujemy bezpłatne podręczniki

umieścił:E.P.

 

Galeria