polski angielski niemiecki
Czwartek, 02 kwietnia 2020 r. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

 

logo

Powiat Trzebnicki w partnerstwie z firmą UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations realizuje projekt pt. Edukacja inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 1.08.2012 r. do 31.07.2013 r.

Miejsce realizacji projektu: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Cel projektu: poprawa wyników szkolnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz poprawa zdawalności egzaminu maturalnego dzięki polepszeniu warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów gimnazjum i 156 uczniów liceum ogólnokształcącego przy Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie poprzez objęcie ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu realizującego program rozwojowy szkoły w okresie 08.2012 – 07.2013

Zadania projektu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

Wartość projektu: 176 000,00 zł

Zajęcia

 

 

 

Galeria