polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 30 marca 2020 r. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Powiat Trzebnicki realizuje projekt pn.: Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego.


Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół).

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielek poprzez wdrożenie kompleksowego programu wspomagania szkół i przedszkoli z naszego powiatu.


Projekt przewiduje m.in. organizację i przeprowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów zgodnie z wybraną przez daną placówkę ofertą doskonalenia, utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz materiałów dydaktycznych, wsparcie ekspertów zewnętrznych. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne i obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015. W projekcie bierze udział 37 placówek oświatowych:

• 15 szkół podstawowych,
• 10 gimnazjów,
• 3 licea ogólnokształcące,
• 3 technika,
• 3 zasadnicze szkoły zawodowe,
• 3 przedszkola.


Całkowita wartość projektu – 798 562,00 zł

Koordynator projektu: Anna Jasinowska - Czarny
Galeria