polski angielski niemiecki
Czwartek, 02 kwietnia 2020 r. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Powiat Trzebnicki rozpocznie realizację nowego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

logo

Powiat Trzebnicki we współpracy z Gminą Prusice, Wisznia Mała, Wołów, Oborniki Śląskie, Prochowice, Dobroszyce oraz  Zawonia otrzymał dofinansowanie na projekt pt. „ Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.

Projekt pozytywnie wpłynie na atrakcyjność zamieszkania na terenie JST objętych projektem, nastąpi łatwiejszy kontakt z urzędem. Poprawi się sytuacja klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

W każdej JST zostanie zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie służące do wdrożenia e-usług publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy JST oraz wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST  za pomocą platformy ePUAP. W ramach projektu odbędą się liczne szkolenia, których zadaniem będzie podniesienie umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług.

Celem głównym projektu jest poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w województwie Dolnośląskim przez  wdrożenie i modernizację systemu informatycznego.

Uczestnikami projektu będą osoby pracujące w urzędach gmin i w starostwie powiatowym.

Wartość całego projektu wynosi 2 310 264,91 zł, z czego 85 % czyli 1 963 725,17zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany będzie w okresie w okresie od  03.03.2014 roku do 30.06.2015.

Galeria