polski angielski niemiecki
Wtorek, 07 kwietnia 2020 r. Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
Świat wokół nas - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne ..
 
"Świat wokół nas - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 do dnia 31 lipca 2010 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 613. 966, 40 zł

Program „Świat wokół nas” realizowany jest na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Trzebnicy i swoim zasięgiem obejmuje 55 dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie mieszkających na terenie powiatu trzebnickiego.
Udzielana pomoc o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i rewalidacyjnym oparta jest na działaniach w zakresie organizacji różnego typu zajęć: warsztaty pracy, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty w pracowni komputerowej, zajęcia socjoterapeutyczne wspomagane zajęciami sportowymi, zajęcia z udziałem psa – dogoterapia. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy wynikające z niepełnosprawności intelektualnej.

Więcej o projekcie na stronie www.soswtrzebnica.edupage.org
Koordynator projektu: Lila Zajączkowska
 

Galeria