polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 30 marca 2020 r. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich

 

Ginące zawody –  Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

 

Celem projektu są działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu LGD, które mają popularyzować elementy tradycyjnej kultury regionalnej i wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej poprzez warsztaty edukacyjne z zakresu ginących zawodów.

Działania objęte projektem mają na celu zorganizowanie dla uczestniczącej w nim młodzieży zajęć warsztatowych i żywych lekcji historii opartych na obserwacji procesu tworzenia, a niekiedy i współtworzenia przedmiotów i czynności dzisiaj już coraz bardziej zanikających i wymagających dokumentacji. Przyczyni się to do przypomnienia i przekazania następnym pokoleniom, tradycji związanej z zawodami, które były uprawniane na ziemiach polskich już od XI wieku. Projekt Ginące zawody skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu LGD. Przewidujemy udział min. 90 uczniów, uczestniczyć oni będą w 2 dniowych warsztatach, które odbędą się w Schronisku w Kuraszkowie i Muzeum w Marcinowie.
 
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


Wartość projektu: 21 243, 47 zł brutto
Dofinansowanie z unii:  13 954 netto
Koordynator projektu: Dominika Łasica
 
Galeria