polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 06 kwietnia 2020 r. Imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza
Powiatowe Dni Kultury Regionalnej

 

Powiatowe Dni Kultury Regionalnej
 
Celem projektu jest popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, a także wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców terenów objętych działaniem LGD na terenie Powiatu Trzebnickiego. Cele te będą osiągane dzięki promowaniu sztuki ludowej poprzez muzykę oraz rzemiosło artystyczne środowisk lokalnych, prezentacji ewolucji i rozwoju współczesnej kultury wsi polskiej, poszerzanie zainteresowań dotyczących kultury regionalnej oraz form wypoczynku i rekreacji na naszym terenie.
 
Realizacja projektu będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi związanych z poczuciem przynależności i wspólnoty. Ponadto będzie on wspaniałą formą promocji obszarów wiejskich, a także umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskich. Projekt wpłynie też na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.


Partnerami operacji są: Obornicki Dom Kultury, Agencja Reklamowa Nowa s.c. oraz Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 
Wartość projektu:
42 544 zł brutto
Dofinansowanie z unii: 24 799,41 zł netto
 
Koordynator projektu: Dominika Łasica

Galeria