polski angielski niemiecki
Wtorek, 07 kwietnia 2020 r. Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
Europe for Citizens -„Network for culture, sport and tourism”

Powiat Trzebnicki jako jedyny partner z  Polski uczestniczy w międzynarodowym projekcie Europe for Citizens -„Network for culture, sport and tourism”

Projekt, rozpoczął się świętem „Dni Europy” w Macedonii. W spotkaniu wzięli udział delegaci z naszego powiatu (17 osób) oraz delegaci czterech pozostałych regionów partnerskich – w sumie ponad 120 osób. Podczas odbywającego się w Negatino panelu dyskusyjnego dotyczącego Wartości Europejskich oraz możliwości wejścia do Unii Europejskiej Macedonii Powiat Trzebnicki reprezentowany był przez przedstawicieli samorządów ze wszystkich gmin powiatowych. Na początku kwietnia br. rozesłaliśmy zaproszenia do wszystkich burmistrzów z terenu Powiatu Trzebnickiego z prośbą o wyznaczenie dwóch osób, (m.in. spośród urzędników wyższego szczebla, radnych , Dyrektorówitp.) do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu –panelu dyskusyjnym. Na tej podstawie została stworzona lista uczestników (m.in. radni, członkowie komisji, burmistrzowie, dyrektorzy szkół, zespół organizacyjny ).

Europe for Citizens -„Network for culture, sport and tourism” jest to projekt regionów partnerskich, które współpracują ze sobą dla rozwoju kultury, sportu i turystyki. Głównym celem projektu jest stworzenie i rozwinięcie długotrwałej współpracy pomiędzy regionami partnerskimi, znajdującymi się w czterech różnych krajach Europy a także:
1)    zacieśnienie międzynarodowej współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej
2)    promocja kultury europejskiej, jej wartości i różnorodności
3)    rozwój dialogu międzykulturowego
4)    wzrost tolerancji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy obywatelami Europy
5)    wzrost aktywności społeczności lokalnych
6)    zachęcenie lokalnych władz do rozwijania współpracy międzynarodowej
7)    rozwój poczucia tożsamości europejskiej

Partnerami projektu są: Gmina Popowo z Bułgarii (lider projektu), Gmina Negotino z Macedonii, Gmina Campulung z Rumunii, Gmina Berovo z Macedonii oraz Powiat Trzebnicki. Każdy partner ma obowiązek przyjąć pozostałych partnerów projektu i zorganizować ich pobyt w swoim regionie. Ponadto zobowiązuje się do przygotowania zadeklarowanego wcześniej wydarzenia, a także oddelegowania swoich przedstawicieli do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez innych partnerów.

Projekt będzie realizowany poprzez zorganizowanie sześciu kilkudniowych Sympozjów na terenach regionów współpracujących. Każda o innej tematyce:
1) Negotino (4 dni) – Dni Europy (5-8.05.2010)
2) Popowo (5 dni) – Festiwal Miast Partnerskich (7-11.06.2010)
3) Berovo (5 dni) – Festiwal Etniczny (25-29.08.2010)
4) Trzebnica ( 4 dni) – Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich (10-13.09.2010)
5) Campulung (6dni) – Międzynarodowe Targi Ekologiczne i Turystyki Kulturowej
(5-10.07.2011)
6) Dve Mogli (10 dni) – Warsztaty kulturalne i sportowe (23-30.08.2011)

zespół organizacyjny Powiatu Trzebnickiego pod przewodnictwem Roberta Adacha
Justyna Wróbel – koordynator projektu
Dominika Łasica – członek zespołu
Ewa Rogowska-Osych - członek zespołu
 

 
Galeria