polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 06 kwietnia 2020 r. Imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza
Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2


''Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2"


Całkowita wartość projektu wynosi :  233 616, 00 zł

Kwota dofinansowania z RPO: 163 507, 84 zł   Celem projektu jest podniesienie standardów usług turystycznych udzielanych przez młodzieżowe schronisko w Kuraszkowie. Dzięki lokalizacji zmodernizowanego obiektu w atrakcyjnym przyrodniczo i kulturowo miejscu oraz bliskiego sąsiedztwa z Wrocławiem realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiej oferty na rynku krajowym i międzynarodowym.


    Przedmiotem projektu jest modernizacja Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Kuraszkowie wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacją systemu grzewczego oraz wyposażeniem pomieszczeń. Dzięki modernizacji schroniska i budowie podjazdu zostanie podwyższony standard świadczonych usług turystycznych.
Koordynator projektu: Dominika Łasica

Galeria