polski angielski niemiecki
Czwartek, 02 kwietnia 2020 r. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława
Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej

Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej

     Celem głównym projektu jest:  podniesienie(w przeciągu 14 miesięcy)kompetencji zawodowych kadry pracowników jednostek samorządu terytorialnego poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne w gminach Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Krośnice, Milicz, Cieszków oraz Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Miliczu w sumie 450 osób.    Grupę docelową
stanowią pracownicy zatrudnieni w urzędach miasta i gmin (Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Krośnice, Milicz, Cieszków) oraz Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Miliczu 450 osób. Projektodawca przewiduje objąć wsparciem osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na różnych stanowiskach. Spośród uczestników projektu 100% stanowią pracownicy z obszarów wiejskich (wg definicji zawartej w PO KL).

OPIS SZKOLEŃ: na podstawie przeprowadzonych ankiet i zdiagnozowanych potrzeb projektodawca zakłada następujące szkolenia:
I. Szkol. ogólne dla większości pracowników:
Pierwszym szkoleniem będzie Profesjonalna Obsługi Klienta (8h)–uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z i umiejętności z zakresu m.in. zwiększenie efektywności komun. w rozmowach przy obsłudze klientów, wypracowania efektywnych standardów w obsłudze klienta,

Kolejne szkolenie Kodeksu Administracji Publicznej (8h)–uczestnicy nabędą wiadomości  z zakresu m.in. analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Podczas szkolenia dotyczącego Prawa Zamówień Publicznych (8h) beneficjenci nabędą podstawowe wiadomości  z zakresu wprowadzenia systemu zamówień publicznych, których celem jest dążenie do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas szkolenia z Metod radzenia sobie ze stresem oraz Etyka w pracy urzędnika(8h) Uczestnik pozna m.in. podstawowe pojęcia z zakresu etyki, czynniki wpływające na poziom etyki instytucji, pozna standardy postępowania pracownika administracji zostanie uczulony na zjawisko korupcji oraz zapozna się z technikami radzenia sobie ze stresem w pracy.

II. Szkol. językowe:Szkolenia językowe:
Jęz.niemiecki lub/i j.angielski w zależności od zainteresowania BO, które zbadane będzie na podstawie ankiety,  odbywać się będą w grupach max.8 osobowych, w terminach dogodnych dla pracowników, poza godzinami pracy. Kurs trwać będzie 10m-cy  (78h lekc. zajęć dla każdego uczestnika) i obejmować będzie zagadnienia zarówno dotyczące komunikacji ogólnej jaki i komunikacji specjalistycznej (związanej bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami przez pracowników). Projektodawca planuje przeszkolić 140 osób. Zajęcia odbywać się będą w różnych miejscowościach i we własnych salach.
III.Szkol. ICT: 
Szkolenia Word/Excel dla średnio zaawansowanych odbywać się będą w grupach max.5 osobowych, w czasie godzin pracy.  1 Kurs będzie trwał 40h lekc. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie szerokich możliwości edytora Microsoft Word/ Excel w zakresie przygotowania standardów i wzorców dokumentów, tworzenia spisów, konspektów i zestawień, analizy danych, wykonywania zaawansowanych operacji filtrowania, sortowania i podsumowywania danych. Projektodawca przewiduje przeszkolić 140 osób. Zajęcia odbywać się będą w różnych miastach.
III.Szkol. z wystąpień publicznych, motywacji i zarządzania zespołem pracowniczym.
Szkolenie skierowane do Starostów , Burmistrzów, Wójtów oraz kadry kierowniczej, w sumie 66 osób. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie i doskonalenie umiejętności osób zajmujących wysokie stanowiska urzędnicze,z zagadnień: wystąpień publicznych, motywowania, zarządzania zespołem.
IV. Szkol. dotyczące pozyskiwania środków unijnych.
Projektodawca przewiduje 20h szkolenie, dla 12 osób, które dotyczyć będzie zagadnień finansowania działań w ramach środków pozyskanych z UE m.in. nauki przygotowania wniosku w ramach POKL i/lub innych programów, podstaw przygotowania sprawozdania, studium wykonalności.
V.Szkolenie z Kosztorysowania.
Projektodawca przewiduje 2-dniowe16h szkolenie, dla 10 osób, które dotyczyć będzie zagadnień przygotowywania kosztorysów z programem Norma Pro. Szkolenie odbędzie się w czasie godzin pracy. Organizator zapewni transport, wyżywienie i nocleg.


Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2009r.  do 29 lutego 2010 r.
 
Kierownik projektu: Dominika Łasica
 
Galeria