polski angielski niemiecki
Wtorek, 07 kwietnia 2020 r. Imieniny: Donata, Herminy, Rufina

 

Logo

„Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50 +”

Logo Projektu

Wartość projektu:  1 557 954, 39 zł

Wspólnie z Powiatem Trzebnickim oraz niemieckim Powiatem Goslar, Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu rozpoczęła realizację projektu pod hasłem „+50” skierowanego do bezrobotnych kobiet, mieszkanek powiatu trzebnickiego, które ukończyły 50r. życia i mają problem ze znalezieniem pracy. Projekt jest finansowany ze środków POKL, w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+, czyli opracowanie innowacyjnych sposobów aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej.

Projekt będzie realizowany przez 3 lata do grudnia 2014r i przewidziano w nim m.in. następujące działania:

1.       Badania społeczne oraz warsztaty robocze, których celem jest wypracowanie pakietu innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet pow. 50r życia.

2.       Wizyty studyjne w Polsce (Trzebnica) i Niemczech (Goslar) – wymiana doświadczeń między instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych

3.       Testowanie wypracowanych metod aktywizacji (szkolenia, doradztwo, staże)

W projekcie weźmie udział 20 bezrobotnych mieszkanek powiatu trzebnickiego, które chcą wrócić na rynek pracy, zdobyć nowe kwalifikacje i znaleźć trwałe zatrudnienie. Już po koniec lutego w Trzebnicy odbędzie się konferencja promująca projekt. Na naszej stronie internetowej będziemy na bieżąco informowali o realizacji projektu.

 

Dominika Łasica

 

 

 

 

Galeria