polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Oferta złożona przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 19 A

 

11-05-2023
Oferta złożona przez Dolnośląski Związek Kolarstwa w trybie art. 19 A

18-04-2023
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2023

10-02-2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

30-12-2022
Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022.1327) realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu trzebnickiego w 2023 r.

 

23-11-2022
Zmiana terminu składania ofert w „Otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023

 

07-11-2022
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w roku 2023

 

07-11-2022
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023

 

27-10-2022
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

 

27-10-2022
Uproszczona oferta złożona przez Fundację Fucco Nieodkryty Powiat Trzebnicki

 

13-07-2022
Oferta złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR" Oborniki Śląskie

 

29-06-2022
Oferta złożona przez Klub Teakwon-do NAMU Oborniki Śląskie w trybie art. 19 A

 

02-06-2022
Oferta złożona przez Dolnośląski Związek Kolarstwa w trybie art. 19 A

 

31-05-2022
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii w zakresie zapisów dotyczących Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego

 

04-02-2022
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego Powiatu Trzebnickiego w roku 2022

 

04-02-2022
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego Powiatu Trzebnickiego w roku 2022

 

04-02-2022
Otwarty konkurs ofert 2022

Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2022.

07-12-2021
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NPP 2022


30-11-2021
Uchwała nr_279 Rady Powiatu_Roczny Program Współpracy 2022

 

25-11-2021
Uchwała_nr184_nabór przedstawicieli NGO do prac w Komisji Konkursowej 2022

 

24-11-2021
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19A Stowarzyszenia Miłośników Wędkarstwa i Natury -


22-11-2021
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. "Mój głos się liczy"

 

05-07-2021
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Publikacja tomiku wierszy Ireny Prostak „Przystań” "

 

23-03-2021
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2021 roku

 

24-02-2021
Ocena wniosków konkursowych złożonych przez stowarzyszeniaW dniu 5 lutego 2021 roku komisja konkursowa oceniała wnioski, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2021.

08-02-2021
Roczny program współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 

27-01-2021
Ruszył nabór wniosków do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku

 

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!
Więcej informacji o Konkursie tutaj


13-01-2021
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w 2021 roku.

 

31-12-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2021 roku

 

31-12-2020
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2021 roku

 

02-12-2020
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 

12-11-2020
Akcji „Odłącz się” w Żmigrodzie


Kolejne napisy ostrzegawcze w ramach akcji „Odłącz się” pojawiły się w Żmigrodzie. Nadmierne i szkodliwe używanie telefonu komórkowego, określane uzależnieniem, czyli fonoholizmem, staje się coraz poważniejszym problemem wśród młodzieży. A my wspólnie ze Stowarzyszeniem Młody Dolny Śląsk mówimy uzależnieniom NIE! Napisy zlokalizowane przy przejściach dla pieszych   oraz prowadzona kampania mają zwrócić naszą uwagę na niebezpieczeństwo jakim jest uzależnienie od telefonów i skutki do jakich prowadzi.

06-11-2020
Uchwała nr 118/2020 Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021

 

30-10-2020
Powiat Trzebnicki Partnerem akcji

Powiat Trzebnicki został Partnerem akcji "Odłącz się", prowadzonej przez Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. FONOHOLIZM, czyli uzależnienie od smartfonu to kolejne z możliwych zagrożeń dla naszych dzieci i młodzieży.
Dlatego na terenie Powiatu Trzebnickiego będą przeprowadzane szkolenia dla uczniów oraz zostanie przygotowany poradnik dla rodziców. Na kilkunastu przejściach dla pieszych zostaną namalowane hasła "Odłącz się i przejdź bezpiecznie", mające zwrócić uwagę przechodnia do bezpiecznego przejścia.
26-10-2020
Odłącz się - akcja skierowana do dzieci i młodzieży

Wychodząc na przeciw zjawisku FONOHOLIZMU, czyli uzależnieniu od smartfonu u dzieci i młodzieży, postanowiliśmy przystąpić do akcji "Odłącz się", prowadzonej przez Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. Celem akcji  jest wskazanie dobrych, jak i złych stron korzystania z telefonu w pracy, podróży i w wolnym czasie. Na terenie Powiatu Trzebnickiego będą przeprowadzane szkolenia dla uczniów oraz zostanie przygotowany poradnik dla rodziców. Na kilkunastu przejściach dla pieszych zostaną namalowane hasła "Odłącz się i przejdź bezpiecznie", mające zwrócić uwagę przechodnia do bezpiecznego przejścia.

22-10-2020
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020

 

12-02-2020
Uchwała nr 1/2020 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

15-01-2020
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2020 roku

 

13-12-2019
Rostrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2020 roku.

29-11-2019
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w 2020 roku.

 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w 2020 roku.

22-11-2019
Uchwała nr 140/2019 Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Uchwała nr 140/2019 Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

31-10-2019
Uchwała nr 141/2019 Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

 Uchwała nr 141/2019 Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

31-10-2019
Zgłoszenia do budżetu - 2020

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do udziału w otwartych konkursach ofert do składania do dnia 30 września 2019r. w biurze podawczym Starostwa, bądź e-mailowo: g.derela@powiat.trzebnica.pl, informacji o planowanych działaniach w roku 2020 r. Informacje te będą bardzo pomocne do stworzenia budżetu na rok 2020. Wszystkim organizacjom, które złożą propozycje działań serdecznie dziękujemy.

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz pobrać ze strony www.bip.powiat.trzebnica.pl (zakładka: „współpraca z organizacjami pozarządowymi” - zgłoszenia do budżetu), oraz ze strony www.powiat.trzebnica.pl (zakładka: „współpraca z organizacjami pozarządowymi”)

załącznik:  karta zgłoszenia 2020 ( w załączeniu )

16-09-2019
Od 1 marca 2019 roku weszły w życie nowe wzory podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych - ofert, umów i sprawozdań.

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

25-06-2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Powiatowy Turniej Ringo"

                                           Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Powiatowy Turniej Ringo"

16-04-2019
Protokół Komisji Konkursowej

02-04-2019
Uchwała w sprawie przyznania środków dla organizacji pozarządowych

02-04-2019
I Forum Organizacji Pozarządowych

15 marca 2019 roku w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych.
Na Bogaty program tego wydarzenia składały się 2 panele dyskusyjne.
I panel dyskusyjny  – „Sektor ekonomi społecznej w sferze działalności powiatu” 

 
II panel dyskusyjny – „Priorytetowe kierunki współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi”

27-03-2019
Spotkanie Starosty Powiatu Trzebnickiego z hm. Mirosławem Uruskim - Komendantem Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

 

21-02-2019
Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 4 marca 2019 w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2019 roku.

Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 4 marca 2019 w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2019 roku.

15-02-2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wybór Społecznika Roku 2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wybór Społecznika Roku 2019

15-02-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizację zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2019.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizację zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2019.

11-02-2019
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w 2019 roku


02-01-2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wzrost poziomu szkolenia grup młodzieżowych MKS PIAST Żmigród poprzez zakup niezbędnego sprzętu sportowego


19-12-2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2019 roku


11-12-2018
Uchwała Nr 143/2018 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Powiatu trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2019


09-11-2018
Uchwała nr 142/2018 Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zakresie prowadzenia dwóch punktów z przeznaczenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej


09-11-2018
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


23-10-2018
"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mała Ojczyzna w hołdzie Wielkiej Ojczyzny w stulecie odzyskania niepodległości"


11-06-2018
"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa - Poziom Pierwszy Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich - KONTYNUACJA"


29-05-2018
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa - Poziom Pierwszy Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich - KONTYNUACJA


21-05-2018
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mała Ojczyzna w hołdzie Wielkiej Ojczyzny w stulecie odzyskania niepodległości


21-05-2018
W maju 2018 roku mija termin na dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych


05-04-2018
Wzory dokumentów do rejestracji i zgłoszenia stowarzyszenia zwykłego


05-04-2018
DZIAŁAMY DLA REGIONU

07-03-2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2018


27-02-2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizację zadania publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2018


18-01-2018
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w roku 2018


18-01-2018
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wzrost poziomu szkolenia grup młodzieżowych MKS Piast Żmigród


20-12-2017
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zakochany w Chrystusie - Koncert Pamięci Mariana Krzysztofa Lewczaka


20-12-2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2018 r.


30-11-2017
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozstrzygającej otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2018 r.


30-11-2017
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Radosne Święta - warsztaty rzemiosła artystycznego dla dzieci


16-11-2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2018 r.


07-11-2017
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok


27-10-2017
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Poradnia Rodzinna przy Duszpasterstwie Rzymsko-Katolickim w Trzebnicy


06-09-2017
Zakup prospołeczny


28-07-2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017, w zakresie organizacji zajęć sportowych w dyscyplinie kolarstwo.


28-06-2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016


30-05-2017
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017


25-05-2017
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


22-05-2017
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2017 roku


24-03-2017
Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku

17-02-2017
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego e'Paulo - zadanie pn. " Świąteczna paczka - wsparcie rodzin potrzebujących z terenu Powiatu Trzebnickiego".


20-12-2016
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


30-11-2016
Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2017 r.
Opublikowany: 2016-11-04

bip.powiat.trzebnica.pl/Article/get/id,16906.html

04-11-2016
Oferta MKS "PIAST" Żmigród pn. " Wzrost poziomu młodzieżowych MKS "PIAST" Żmigród poprzez zakup niezbędnego sprzętu sportowego"


03-11-2016
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi

24-10-2016
Oferta – tryb uproszczony – Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Zawonia


15-09-2016
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi
Opublikowany: 2015-11-13


13-11-2015
Nowa perspektywa – nowe możliwości
Opublikowany: 2015-01-22

Nowa perspektywa – nowe możliwości W latach 2014-20 Fundusze Europejskie Beneficjenci będą mogli korzystać  z 5 dużych krajowych programów

22-01-2015
Za nami debata pt.”Czy potencjał z terenu Powiatu Trzebnickiego jest wykorzystywany?”.
Opublikowany: 2014-12-18

Za nami debata pt.”Czy potencjał z terenu Powiatu Trzebnickiego jest wykorzystywany?”.

17 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ulicy Leśnej 1 odbyła się debata pt.”Czy potencjał z terenu Powiatu Trzebnickiego jest wykorzystywany?”.

18-12-2014
Jarmark świąteczny w Starostwie Powiatowym za nami
Opublikowany: 2014-12-08

Jarmark świąteczny w Starostwie Powiatowym za nami Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia.

08-12-2014
Tydzień Edukacji Globalnej (14-21XI 2014) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy
Opublikowany: 2014-12-02

Tydzień Edukacji Globalnej (14-21XI 2014) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy Tydzień Edukacji Globalnej to międzynarodowa inicjatywa polegająca na tym, by w tym samym czasie mówić w Europie o problemach dotyczących całego świata.  W tym roku tematem przewodnim było bezpieczeństwo żywnościowe.

02-12-2014
Seminarium upowszechniające „Centrum 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
Opublikowany: 2014-11-14

Seminarium upowszechniające „Centrum 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

13 listopada br. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy  rozpoczęło się seminarium  upowszechniające pt. „Centrum 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”,  w ramach projektu: Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej  i społecznej niepełnosprawnych, którego liderem jest Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.


14-11-2014
Zapraszamy organizacje pozarządowe na konsultacje
Opublikowany: 2014-10-31

Zapraszamy organizacje pozarządowe na konsultacje

Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem ,, Programu i form współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ‘’.


31-10-2014
Działania Powiatu Nagrodzone – Emisja w TVP
Opublikowany: 2014-10-07

Działania Powiatu Nagrodzone – Emisja w TVP

W dniu 6 października w TVP Wrocław miała miejsce emisja materiału filmowego przygotowanego w ramach konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

07-10-2014
VII Powiatowe Dni Kultury Regionalnej - Szymanów 2014
Opublikowany: 2014-07-10

VII Powiatowe Dni Kultury Regionalnej - Szymanów 2014 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Powiatowe Dni Kultury w Szymanowie dnia 20 lipca 2014 r. (niedziela).

10-07-2014
Bezpieczny Powiat - najważniejsze to dobra współpraca
Opublikowany: 2014-05-28

Bezpieczny Powiat - najważniejsze to dobra współpraca Władze Powiatu Trzebnickiego wspierają działania policji poprzez udział w projektach oraz spotkaniach poświęconych tematyce bezpieczeństwa.

28-05-2014
III MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW
Opublikowany: 2014-05-22

III MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW W dniach 16 – 18 maja 2014 Modelarze Ziemi Trzebnickiej zorganizowali
III MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW KLAS FSR-V,H,O - II Rundę Pucharu FSR Polska 2014

22-05-2014
Trwa remont na drodze powiatowej Nowy Dwór - Brzyków
Opublikowany: 2014-05-21

Trwa remont na drodze powiatowej Nowy Dwór - Brzyków Trwają remonty na drogach powiatowych w ramach programu  polepszenia technicznego Dróg.

21-05-2014
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Opublikowany: 2014-05-21

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W poniedziałek, w sali konferencyjnej Starostwa na ulicy Leśnej odbyło się spotkanie, dotyczące organizacji pozarządowych.

21-05-2014
Powiat Trzebnicki inwestuje w edukację i nowe miejsca pracy
Opublikowany: 2014-05-20

Powiat Trzebnicki inwestuje w edukację i nowe miejsca pracy W ostatnich dwóch kadencjach Zarząd Powiatu przeznaczył rekordowa kwotę ponad 17 milionów złotych na poprawę bazy oświatowej swoich Szkół.

20-05-2014
Relacja ze spotkania z UTW
Opublikowany: 2014-05-19

Relacja ze spotkania z UTW Spotkanie z Uniwersytetami Trzeciego Wieku już za nami...

19-05-2014
Wyniki konkursów ofert przyznane przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego - zadania 2014
Opublikowany: 2014-01-29

Wyniki 2014

29-01-2014
Przegląd wydarzeń z pożytku
Opublikowany: 2014-01-21

Przegląd wydarzeń z pożytku Tak było w 2013 roku - projekty finansowane przez Powiat Trzebnicki

21-01-2014
Energia odnawialna wchodzi do Powiatu Trzebnickiego
Opublikowany: 2014-01-16

Energia odnawialna wchodzi do Powiatu Trzebnickiego Ekologiczny palnik na pelet już funkcjonuje w Domu POmocy Społecznej

16-01-2014
Urząd Marszałkowski informuje
Opublikowany: 2014-01-05

Urząd Marszałkowski informuje Konkursy ofert dla stowarzyszeń

05-01-2014
Konkursy dla stowarzyszeń
Opublikowany: 2013-12-31

Konkursy dla stowarzyszeń Kultura Fizyczna, Kultura, Pozostałe

31-12-2013
Wzory opisu rachunków dla Stowarzyszeń korzystających z dotacji
Opublikowany: 2013-10-29

Wzory opisu rachunków dla Stowarzyszeń korzystających z dotacji Uwaga informacja dla stowarzyszeń

29-10-2013
Młodzi Odkrywcy z Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Prusice obejrzeli Ogrody Doświadczeń. Humanitarium we Wrocławiu.
Opublikowany: 2013-10-23

Młodzi Odkrywcy z Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Prusice obejrzeli Ogrody Doświadczeń. Humanitarium we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Morzęcin jest Wielki od 19.08.2013r. realizuje zadanie publiczne z zakresu edukacji o nazwie Młodzi-Wielcy Odkrywcy. Projekt jest współfinansowany z budżetu Powiatu Trzebnickiego.

23-10-2013
Młodzi Wielcy Odkrywcy
Opublikowany: 2013-09-06

Młodzi Wielcy Odkrywcy Zostań młodym naukowcem - weź udział w konkursie

06-09-2013
Skonsultuj wojewódzki projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opublikowany: 2013-05-21

Skonsultuj wojewódzki projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017".

21-05-2013
Zapraszamy na Maraton Rowerowy Żądło Szerszenia
Opublikowany: 2013-04-26

Zapraszamy na Maraton Rowerowy Żądło Szerszenia Powiat Trzebnicki zaprasza na VI Maraton Rowerowy Żądło Szerszenia 26-27 kwietnia 2013 rok.! Współorganizator Powiat Trzebnicki.Start POWIATOWY ZESPÓŁ SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W Trzebnicy.

26-04-2013
Fotorelacja z V Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych
Opublikowany: 2013-03-18

Fotorelacja z V Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych 16 marca w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa stołów wielkanocnych, Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego mogli podziwiać zdolności kulinarne naszych mieszkańców oraz zakupić drobiazgi wielkanocne na zbliżające się Święta Wielkanocne. Zapraszamy do fotorelacji.

18-03-2013
Terminy podpisywania umów - rok 2013
Opublikowany: 2013-03-07

Terminy podpisywania umów - rok 2013 Informacja dla wszystkich organizacji, który otrzymały środki na realizację zadań w 2013 roku.

07-03-2013
Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013- konkurs na realizację zadania publicznego
Opublikowany: 2013-02-28

Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013- konkurs na realizację zadania publicznego OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

28-02-2013
Ciekawy konkurs dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Opublikowany: 2013-02-28

Ciekawy konkurs dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku Konkurs dotacyjny dla UTW

28-02-2013
Uwaga - informacja dla organizacji z obszarów kultury
Opublikowany: 2013-02-28

Uwaga - informacja dla organizacji z obszarów kultury Zachęcamy organizacje z terenu Powiatu Trzebnickiego do zapoznania się z ofertą konkursową

28-02-2013
Wyniki konkursów ofert z pożytku publicznego
Opublikowany: 2013-02-28

Wyniki konkursów ofert z pożytku publicznego Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów ofert na rok 2013

28-02-2013
V Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych
Opublikowany: 2013-02-23

V Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych Zapraszamy do wzięcia udziału w wystawie stołów wielkanocny wszystkie organizacje z terenu Powiatu Trzebnickiego

23-02-2013
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opublikowany: 2013-02-02

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zachęcamy do zapoznania się z konkursami ofert UMWD

02-02-2013
Konkurs ofert - pozostałe
Opublikowany: 2013-01-31

Konkurs ofert - pozostałe

31-01-2013
Konkurs ofert - kultura
Opublikowany: 2013-01-31

Konkurs ofert - kultura

31-01-2013
Konkurs ofert- kultura fizyczna
Opublikowany: 2013-01-31

Konkurs ofert- kultura fizyczna

31-01-2013
„Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzi
Opublikowany: 2013-01-31

„Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzi W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017" zapraszamy do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

31-01-2013