polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego tj. działka nr 363/12 o powierzchni 4.1867 ha, obręb Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie

 

04-07-2023
W Y K A Z dotyczący części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

24-05-2023
W Y K A Z dotyczący części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

24-05-2023
Decyzja o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej dot. działek o nr 296/1 i 296/2 obręb Bagno, gm. Oborniki Śląskie

 

20-03-2023
Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego położonej w obrębie Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie

 

21-02-2023
W Y K A Z nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Psary, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wisznia Mała

 

28-09-2022
W Y K A Z nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wysoki Kościół, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wisznia Mała

 

28-09-2022
Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

07-09-2022
W Y K A Z nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Kryniczno, gmina Wisznia Mała

 

31-08-2022
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Psary, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego

 

02-08-2022
Protokół z I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

13-05-2022
ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego,

 

25-02-2022
W Y K A Z nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dębno, gmina Żmigród, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych.

 

10-02-2022
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Trzebnica, gmina Trzebnica, przeznaczonej na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Trzebnickiego.

 

22-12-2021
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

16-12-2021
W Y K A Z nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Żmigród, gmina Żmigród

 

10-11-2021
W Y K A Z nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Psary, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej do dzierżawy.

 

14-10-2021
W Y K A Z nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych.

18-08-2021
W Y K A Z nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Skokowa, gmina Prusice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

09-07-2021
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w Trzebnicy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym

 

09-07-2021
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 STAROSTY TRZEBNICKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

05-05-2021
Otwarcie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Starostwie
Opublikowany: 2013-09-13

Otwarcie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Starostwie

W  Starostwie Powiatowym w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 można uzyskać informacje na temat niezbędnych działań do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości.

13-09-2013