polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Psary, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego

 

02-08-2022
Protokół z I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

13-05-2022
ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego,

 

25-02-2022
W Y K A Z nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dębno, gmina Żmigród, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych.

 

10-02-2022
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Trzebnica, gmina Trzebnica, przeznaczonej na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Trzebnickiego.

 

22-12-2021
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

16-12-2021
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

16-12-2021
W Y K A Z nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Żmigród, gmina Żmigród

 

10-11-2021
W Y K A Z nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w Trzebnicy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym

 

09-07-2021
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 STAROSTY TRZEBNICKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

05-05-2021
Zarządzenie Starosty Trzebnickiego nr 29/2018

 

07-05-2018