polski angielski niemiecki
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Projekt


Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów
w 8 JST województwa dolnośląskiego


(POKL.05.02.01-00-036/13)


Termin realizacji: 03.03.2014 r. – 30.06.2015 r. (po zgodzie MAiC do 15.09.2015)

Cel główny projektu:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.
 
Lider Projektu: Gmina PrusicePartnerzy Pr
ojektu:

Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki, firma Maculewicz Consulting z PruszkowaCałkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

Wkład własny (15%): 346 539,74 złOpracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.