polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 06 kwietnia 2020 r. Imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza
Aktualności projektoweProjekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ”
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Referat Funduszy Zewnętrznych
Rynek 1
55-110 Prusice


Zespół projektowy:Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny
Tel.: 71 319 00 60, 664785225
E-mail: biuro@unika.net.pl


Sekretarz projektu:
Dorota Leń
Tel.: 71 312 62 24 wew. 86, 603681755
E-mail: d.len@prusice.pl


Specjalista ds. wniosków o płatność:
Aleksandra Zygiel
Tel.: 71 312 62 24 wew.38, 603 696 797
E-mail: a.zygiel@prusice.pl


Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner
Tel.: 604 067 995
E-mail: poklmonitoring@gmail.com


Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak
Tel.: 71 312 62 24 wew.82
E-mail: d.muszczak@prusice.pl


Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz
Tel.: 22 738 71 60
E-mail: s.maculewicz@maculewicz.pl


Koordynator informatyków: Paweł Grzyb
Tel.: 601751821
E-mail: p.grzyb@prusice.pl


Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.