polski angielski niemiecki
Wtorek, 07 kwietnia 2020 r. Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
Szkolenia


 Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)Pracownicy 8 JST podnoszą swoje kwalifikacje

Bezpieczeństwo przetwarzania informacji, eUrząd, ePUAP, nowa instrukcja kancelaryjna to niektóre z wielu szkoleń przewidzianych w ramach partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Liderem jest Gmina Prusice.

Od połowy grudnia 2014 roku pracownicy 8 JST z terenu województwa dolnośląskiego: Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Urzędu Gminy w Zawoni, Urzędu Gminy w Wisznia Małej, Urzędu Gminy w Dobroszycach, Urzędu Miejskiego w Prochowicach oraz Starostwa Powiatowego w Trzebnicy podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w pierwszej części szkoleń w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.

W ramach projektu odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

- Wszyscy uczestnicy
- Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem
- Liderzy – kierownicy działów
- Informatycy

W ramach pierwszej części szkoleń odbywają się zajęcia z bezpieczeństwa przetwarzania informacji, eurząd, ePUAP oraz nowa instrukcja kancelaryjne. Uczestnicy szkoleń podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zajęcia teoretyczne, dokumenty prawne oraz zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez specjalistów – Panią Annę Zubrzycką Abramowicz, Panią Małgorzatę Czartoryską oraz Pana Jakuba Zalewskiego.

W drugiej części szkoleń po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na działania w ramach elektronicznego zarządzania dokumentami odbędą się następujące zajęcia: zarządzanie dokumentami elektronicznymi, gromadzenie i analiza informacji, warsztaty ePUAP oraz zarządzanie środowiskiem serwerowym.

Celem uczestnictwa przez pracowników samorządowych w szkoleniach jest: podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
 
Opracowała: Dorota Leń


Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

 

 
Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


ZDJĘCIA W GALERII