polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Opieka zdrowotna na Dolnym Śląsku
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim.


Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma na celu ułatwienie znalezienia Instytucji, która może udzielić wsparcia, pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Opracowanie jest podzielone na cztery części:
I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim,
II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta
III. Telefony zaufania,
IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego.