polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Szpitalny Oddział Ratunkowy - informator
Informator dla pacjentów
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


Celem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest udzielanie pacjentom profesjonalnej, w możliwie krótkim czasie pomocy medycznej. W niniejszym folderze znajdą Państwo informacje dotyczące form i zasad udzielanych świadczeń medycznych.
Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określone są w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PMR) z dnia 8 września 2006 i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 marca 2007 w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dokumenty te definiują nagłe zagrożenie zdrowotne jako: „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”(art. 3 ustawy o PMR).

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.
Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:
•  ciężkim urazem (w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała);
•  nagłym, szkodliwym wpływem środowiska (najczęstszą przyczyną mogą być: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.);
•  ostrym zatruciem (powodowanym najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.);
•  nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych (powodowane to może być nagłą chorobą układu krążenia, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub ostrą infekcją);
•   nagłym, gwałtownym porodem.

Czego należy się spodziewać po przybyciu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wobec osoby, która zostanie przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosi się samodzielnie, podjęte  zostaną poniższe działania:
• TRIAGE, czyli ratunkowa segregacja medyczna mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• jeżeli u osoby zgłaszającej się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nagłe zagrożenie zdrowotne zostanie wykluczone, kieruje się ją do jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie;
• w razie potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oceniony będzie stopień jego ciężkości. Może on być określany jako: ciężki, umiarkowany  lub lżejszy;
• w trakcie pobytu w poczekalni zostaną Państwo poinformowani o przewidywanym czasie oczekiwania na pomoc medyczną;
• o kolejności udzielania pomocy medycznej pacjentom w Oddziale decyduje personel medyczny – podstawą decyzji jest segregacja medyczna przeprowadzana wg standardów medycyny ratunkowej, nie ma zastosowania kolejność zgłaszania się pacjentów do Oddziału;
• każde pytanie lub wątpliwość w czasie oczekiwania na wizytę należy zgłaszać w rejestracji.

 

 

 

 

POMOC

NATYCHMIASTOWA

STAN CHOREGO

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

·         chory w bardzo ciężkim stanie,

·         nieprzytomny,

·          we wstrząsie,

·         z nagłym zatrzymaniem krążenia,

·         zawał mięśnia sercowego,

·         ostry epizod wieńcowy,

·         z ciężkim urazem,

·         z mnogimi obrażeniami ciała,

·         wstrząs anafilaktyczny,

·         udar mózgu,

·         drgawki,

·         uraz kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia

 

 

·         natychmiastowy transport do obszaru resuscytacjo – zabiegowego,

·         zaawansowane czynności reanimacyjne

 

 

 

 

 


POMOC

PILNA

STAN CHOREGO

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

 

·         wstrząs anafilaktyczny,

·         ostry napad astmy oskrzelowej,

·         krwotok,

·          nagły silny ból brzucha i uporczywe wymioty,

·          zaburzenia neurologiczne,

·         stan po drgawkach,

·         zatrucie alkoholem, lekami lub substancjami trującymi,

·         ostry napad jaskry,

·         oparzenie oka,

·         uraz głowy, szyi, brzucha i klatki piersiowej,

·          amputacja urazowa,

·         złamanie kończyn z uszkodzeniem naczyń i nerwów,

·         oparzenia II i III stopnia,

·         wyziębiony organizm,

·         nagły poród,

·         podejrzenie sepsy

 

 

·         najpilniejsze procedury w obszarze terapii natychmiastowej,

·         doraźne leczenie obrażenia,

·         wspomaganie oddechu,

·         oddech zastępczy,

·         farmakologiczne wspomaganie krążenia,

·         dekontaminacja wewnętrzna,

·         ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego

 

 

 

POMOC

ODROCZONA

STAN CHOREGO

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

 

·         lekkie obrażenia ciała,

·         zwichnięcia,

·         złamania,

·         rany nie stanowiące stanu zagrożenia życia,

·         zachorowania przewlekłe,

·         urazy z poprzednich dni


·     
pacjent przyjmowany jest po wstępnym udzieleniu pomocy osobom z kolorem czerwonym i żółtym,

·    czas oczekiwania na przyjęcie może wynieść od kilku do nawet kilkunastu godzin

 


Leczenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym podejmowane i prowadzone jest jedynie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego lub poszkodowanego w wypadku. Po uzyskaniu stabilizacji klinicznej pacjenci są wypisywani z SOR, bądź kierowani bezpośrednio na blok operacyjny lub do innych oddziałów szpitala.

Kiedy nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?


Nieporozumieniem, wynikającym głównie z nieświadomości pacjentów, jest zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osób, które z powodzeniem mogą być przyjęte w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Do takich niepotrzebnych powodów zgłaszania się do SOR należą min.:
• chęć uzyskania porady ogólnolekarskiej, porady specjalistycznej, porady psychologicznej, wypisanie recepty, powtórzenie recepty, uzyskanie pomocy socjalnej, zmiana opatrunków, wykonanie iniekcji, zdejmowanie szwów, zdejmowanie opatrunków gipsowych, wykonywanie badań dodatkowych, wymiana cewników, konsultacji specjalistycznych itp.
• wykonywania badań za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. Do tych zadań przygotowane są i wykonują je w trybie dwudziestoczterogodzinnym jednostki podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli w nocy czujesz się źle i potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do ambulatorium lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer telefonu.

SZPITAL im. Św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica
ul. Prusicka 53/55
tel. 71/312 09 20, 71/312 01 26

Uwaga:
•  Prosimy o przestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących w Oddziale.
•  Każdy przejaw agresji wobec personelu medycznego ze strony pacjenta lub osób odwiedzających podlega ewidencji i zgłoszeniu Policji. Osoby nie stosujące się do wskazówek personelu szpitalnego podlegają wydaleniu poza obręb szpitala.