polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Zestawienie raportów z ankiet - rok 2013 i 2014

ZESTAWIENIE RAPORTÓW

BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW – ROK 2013 i 2014Ilość ankiet zrealizowanych w badaniu satysfakcji pacjentów:

 

Rok 2013

  Rok 2014

Ilość ankiet wydanych do realizacji badania

200 ankiet

200 ankiet

Ilość ankiet zwróconych do analizy

200 ankiet

198 ankiet

Wskaźnik zwrotności ankiet (%)

100%

98%

 
W badaniu satysfakcji pacjentów w 2014 roku nie brał udziału Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, gdyż została przygotowana osobna ankieta dla tego Oddziału.

 
Wnioski z analizy raportów:

1. W roku 2014 zmniejszyła się liczba hospitalizowanych pacjentów z powiatu trzebnickiego, a zwiększyła pacjentów spoza powiatu.

2. W porównaniu z rokiem 2012, znacząco zwiększyła się liczba pacjentów w wieku 21-35 lat, a zmniejszyła w wieku 51-70 i powyżej 71 r.ż.

3. W porównaniu z rokiem 2012 zwiększyła się liczba hospitalizowanych kobiet w stosunku do mężczyzn.

4. Wydłużył się czas oczekiwania na załatwienie formalności w Izbie Przyjęć.

5. Zmniejszył się stopień zadowolenia pacjentów z kontaktu z lekarzem podczas hospitalizacji.

6. Zmniejszył się stopień zadowolenia pacjentów z formy w jakiej są przekazywane informacje o stanie zdrowia pacjentów przez lekarzy.

7. Zmniejszył się stopień zadowolenia pacjentów z kontaktu z pielęgniarkami podczas hospitalizacji.

8. Zmniejszył się stopień zadowolenia pacjentów z czasu poświęcanego pacjentom podczas hospitalizacji przez pielęgniarki.

9. Zwiększyła się ilość głosów sugerujących, że pielęgniarki nie potrafiły udzielić wsparcia oraz nie były pomocne i życzliwe w kontakcie z pacjentami.

10. Zwiększył się stopień niezadowolenia pacjentów z pracy personelu sprzątającego.

11. Zmniejszyła się ocena całości leczenia w szpitalu w skali od 1 do 5.

12. Spadło zadowolenie pacjentów z czystości na oddziale.

13. Wzrosło zadowolenie z jakości i pór wydawania posiłków w szpitalu.

14. Spadło zadowolenie pacjentów z komfortu wyposażenia sal.

15. W porównaniu z 2013 rokiem mniej pacjentów deklaruje, że w przyszłości poleci szpital znajomym.

16. Spadła pewność pacjentów co do tego, że szpital zasługuje na miano przyjaznego.