polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Program Profilaktyki Raka Piersi
Powiat Trzebnicki zachęca mieszkanki Powiatu Trzebnickiego do korzystania z badań przesiewowych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy – realizowanego przez świadczeniodawców posiadających umowę zawartą z Dolnośląskim OW NFZ.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Program nie obejmuje pacjentek, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Można się zgłosić na nie samemu lub po otrzymaniu informacji od świadczeniodawcy posiadającego umowę w danym zakresie świadczeń. Pacjentka zgłaszając się na badanie musi zabrać ze sobą poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu porównania.

Poniżej znajduje się wykaz świadczeniodawców posiadających umowę zawartą z Dolnośląskim OW NFZ w zakresie Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej:

  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowowtnej w Oleśnicy, ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica
  • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
  • Centrum Medyczne „MEDIX” dr n. med. Tadeusz Śliwiński, ul. Pl. Hirszfelda 16-17, 53-413 Wrocław
  •  Dolnośląskie Centrum Medyczne „DOLMED” S. A., ul Legnicka 40, 53-647 Wrocław
  • Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „PRACTIMED” Sp. z o. o. ul. Pabianicka 25, 53-339 Wrocław