polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Program zdrowotny dla Powiatu Trzebnickiego

Program Zdrowotny Powiatu Trzebnickiego na lata 2011 – 2015

Aktualizacja 2013r.

Niniejsze opracowanie jest próbą analizy stanu zdrowia mieszkańców powiatu trzebnickiego, poprzez przedstawienie danych, które obejmują takie dziedziny jak: demografia, środowisko naturalne, sytuacja zdrowotna i epidemiologiczna, sytuacja społeczno – ekonomiczna i opieka zdrowotna.

Celem operacyjnym wykonania analizy było poznanie aktualnej sytuacji mieszkańców powiatu trzebnickiego w jak najszerszym rozumieniu terminu „zdrowie”.

Analiza jest jednocześnie podstawą i punktem wyjściowym do opracowania dokumentu „Program Zdrowotny Powiatu Trzebnickiego na lata 2010 – 2015”