polski angielski niemiecki
Niedziela, 14 sierpnia 2022 r. Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Szpital Przyjazny Dziecku

Szpital Przyjazny Dziecku” to tytuł nadawany oddziałowi położniczemu, który spełnia kryteria wyznaczone i kontrolowane przez UNICEF. Od 1990 roku wprowadzono powyższe zasady do praktyki położniczej, zachęcając organizacje służby zdrowia oraz pacjentki do stosowania tych zasad. Przedstawiono właściwe techniki porodowe oraz omówiono, jak powinno przebiegać optymalne żywienie noworodka.

W 1985 roku WHO opracowała zalecenia odnośnie porodu. Zostały one ujęte w punktach, które ujmują główne problemy związane z aktem porodu. Podstawowym stwierdzeniem jest, że poród nie jest chorobą. W 1989 roku WHO i UNICEF wydały raport zatytułowany „Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią – specjalna rola służb położniczych”. Aby zachęcić do nowego sposobu postępowania UNICEF rozpoczął kampanię, której celem było nagradzanie szpitali realizujących „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Szpitale te są nazywane „Szpitalami Przyjaznymi Dziecku”. W 1990 roku przygotowano dokument nazywany Deklaracją z Innocenti, aby wprowadzić wyżej wymienione zasady. W Polsce około 80 szpitali posiada certyfikat „Szpitala Przyjaznego Dziecku”, wśród tych szpitali nie ma żadnego z Dolnego Śląska.

Najważniejsze warunki. Które należy spełnić, aby uzyskać ten prestiżowy tytuł, zostały zawarte w specjalnym dokumencie zatytułowanym „10 Kroków do Udanego karmienia Piersią”. Dodatkowo w placówce, która otrzyma certyfikat, stosowany musi być „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”. W Kodeksie szczególną uwagę zwraca się na dawanie kobiecie możliwości wyboru metody karmienia. Wybór ten ma być całkowicie świadomy i oparty, nie na reklamie, ale na współczesnej wiedzy medycznej.

10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią:
1. Sporządzać na piśmie zasady postępowania, sprzyjające karmieniu piersią i zapoznać z nimi cały personel.
2. Przeszkolić pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady.
3. Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach karmienia piersią i o postępowaniu podczas karmienia.
4. Pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka.
5. Praktycznie nauczyć matki, jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od noworodków.
6. Nie dokarmiać i nie dopajać noworodków niczym poza pokarmem kobiecym, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
7. Stosować system rooming-in umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem w pokoju od urodzenie i przez całą dobę.
8.
Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie.
9. Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.
10. Angażować się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierować do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni.

Właściwe techniki porodowe  (zalecenie  WHO z 1985r.), które muszą być spełnione, by szpital mógł ubiegać się o tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku:

 1. Społeczeństwo powinno być poinformowane o różnych formach opieki okołoporodowej, aby umożliwić każdej kobiecie wybór.
 2. Nie ma żadnych wskazań do usuwania owłosienia łonowego i do wykonywania lewatywy przed porodem - decyzja należy do rodzącej.
 3. Nie powinno się wywoływać sztucznie porodu bez ważnych wskazań medycznych.
 4. Nie ma naukowego uzasadnienia dla rutynowego, wczesnego przebijania pęcherza płodowego.
 5. Elektroniczne monitorowanie porodu powinno się wykonywać w wyselekcjonowanych przypadkach związanych z wysokim prawdopodobieństwem śmiertelności oraz przy porodach indukowanych.
 6. Podczas porodu powinno się unikać rutynowego podawania środków p/bólowych, znieczulających itp. jeśli nie są specjalnie zalecone dla zapobiegania komplikacjom porodowym. Na życzenie rodzącej środki te są podawane.
 7. Rutynowe nacinanie krocza jest nieuzasadnione. W przypadkach uzasadnionych lekarz informuje o takiej potrzebie rodzącą.
 8. Karmienie piersią powinno być podjęte natychmiast po porodzie.
 9. Zdrowy noworodek powinien zostać z matką o ile pozwala na to stan obojga.

Wprowadzono pojęcie optymalnego żywienia noworodka i przedstawiono to w następujących punktach:

 1. Rozpocząć karmienie jak najwcześniej po porodzie.
 2. Karmić często - „karmienie według potrzeb”.
 3. Karmić tylko piersią około 6 miesięcy.
 4. Po 6 miesiącach, kiedy wprowadzane jest pożywienie uzupełniające, przed każdym posiłkiem podawać dziecku pierś.
 5. Karmić piersią jak najdłużej - do 2 roku życia.
 6. Karmić piersią jeśli matka lub dziecko zachorują.
 7. Nie stosować smoczków, butelek i innych sztucznych akcesoriów.
 8. Pić i zjadać takie ilości pożywienia, żeby zaspokoić pragnienie i głód.

Decydując się na poród w Szpitalu Przyjaznym Dziecku, można liczyć na pomoc medyczną na najwyższym, światowym poziomie. Właściwe techniki porodowe oraz propagowanie karmienia piersią to podstawy współczesnego położnictwa. W Szpitalu Przyjaznym Dziecku to mama i jej maleństwo stają się najważniejsze. Coraz więcej szpitali szczyci się tym tytułem. A co najważniejsze – lista placówek przyjaznych dzieciom ciągle się rozrasta i – obok największych miast w Polsce – trafiają na nią również mniejsze ośrodki. Stale aktualizowana lista Szpitali Przyjaznych Dziecku dostępna jest na stronie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią: www.laktacja.pl.