polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Dekalog "Rodzenia po ludzku"

Dekalog "Rodzenia po ludzku" 

I. Kobieta rodząca ma prawo do opieki życzliwej, serdecznej oraz do szacunku ze strony personelu.

Ma też prawo do pełnej informacji. Personel nie może traktować rodzącej niegrzecznie, lekceważąco, bezosobowo. Powinien ją wspierać emocjonalnie. Kobieta ma prawo do pełnej i zrozumiałej dla siebie informacji o postępach porodu, podawanych środkach, zabiegach i ich skutkach, a także o zdrowiu dziecka i ewentualnym jego leczeniu.

II. Kobieta ma prawo wyboru miejsca urodzenia dziecka. 

Kobieta może - zgodnie z prawem - wybrać dowolny szpital (nie tylko w swoim województwie), a także rodzić w izbie porodowej i w domu. Szpitale powinny tak zorganizować pracę, by nie narazić na odmowę przyjęcia żadnej kobiety, chyba, że wyczerpane zostały wszystkie rezerwy. Wtedy szpital powinien  zatroszczyć się o  to,  by kobieta  trafiła  tam,  gdzie warunki  są  jak najbardziej zbliżone do oczekiwanych przez nią.

III.  Przyszli rodzice powinni mieć możliwość przygotowania się do porodu w szkołach rodzenia. 

Każda rodząca powinna mieć możliwie dogodny dostęp do szkół prowadzonych przez szpitale, przychodnie i inne  placówki.  Jeżeli najbliższa szkoła  jest  zbyt  odległa,  to wszelkich  wyjaśnień  lub instruktażu musi udzielić lekarz czy położna prowadzący ciążę.

IV. To nie szpital lecz kobieta decyduje, jak urodzi swoje dziecko. 

Kobieta  ma  prawo do swobodnego  poruszania  się w  pierwszej fazie  porodu. Sama  też  powinna wybierać najdogodniejszą dla siebie pozycję do parcia.

V. Kobieta ma wpływ na środki i zabiegi stosowane podczas porodu. 

Kobieta może nie zgodzić się na rutynowe zabiegi stosowane przez szpital: lewatywę, golenie wzgórka łonowego, indukowanie porodu, przebicie pęcherza płodowego, cięcie krocza czy znieczulenie. Każda rodząca powinna być traktowana indywidualnie, a zabiegi winny być wykonywane tylko, gdy są wskazania medyczne.

VI. Poród jest wydarzeniem intymnym. 

Rodząca ma prawo domagać się, aby wszystkie badania i zabiegi odbywały się w miejscu odosobnionym. Może  również nie   zgodzić  się na  obecność osób  postronnych,  w tym  słuchaczek szkoły położnych i studentów medycyny.

VII. Poród to wydarzenie rodzinne. 

Kobieta ma prawo do tego, by towarzyszył jej ktoś bliski, może to być mąż lub partner życiowy, matka, siostra, czy ktoś inny, kto będzie mógł rodzącą wspierać i z kim będzie się czuła bezpiecznie.

VIII. Od pierwszych chwil po porodzie zdrowy noworodek powinien przebywać z matką.

 

Dziecko ma prawo do najbardziej wartościowego pokarmu czyli mleka matki. Karmienie piersią należy rozpocząć natychmiast po porodzie. W oddziale położniczym matka powinna mieć możliwość przebywania bez ograniczeń z dzieckiem. Należy dążyć do organizowania systemu rooming-in czyli sal dla matek z  dziećmi. Personel  powinien uczyć matkę karmienia piersią i  wspierać ją,  by przebiegało ono bez zakłóceń.

IX. Szpital  nie powinien, bez uzasadnionego powodu, zabraniać lub utrudniać matce i dziecku kontaktu z rodziną.

Szpital może tylko zachęcać do odwiedzania matki w godzinach dogodnych dla organizacji życia szpitalnego, nie może bliskim zakazać odwiedzenia matki czy dziecka. Chyba, że są istotne wskazania medyczne lub epidemiologiczne.

X. "Rodzenie po ludzku" powinno być dostępne każdej kobiecie.

Powinno być objęte ubezpieczeniem. Państwo powinno zapewnić dostępny dla wszystkich opisany wyżej standard rodzenia w szpitalach. Ten postulat nie wyklucza minimalnych opłat za dodatkowe koszty poniesione przez szpital, np. za jednorazowy fartuch dla osoby, która towarzyszy rodzącej. Większe opłaty mogą być pobierane tylko za świadczenia luksusowe, np. elegancko wyposażone sale, świadczenia hotelowe dla osoby towarzyszącej itp..

 

Galeria